°C
Annonser
Steven-Crozier

-Helsa kan påvirkes av støy fra vindkraftverk

Lege Steven Crozier trodde at påståtte helseplager fra støy fra vindkraftverk var innbilning. Etter å ha lest mye forskning og satt seg inn i problematikken har han skiftet standpunkt.

Annonser

Av Steven Crozier, allmennlege:


Helseaspekter ved støy fra vindkraftturbiner

Tidspunktet for folkeavstemningen om vindkraftturbiner på Frøya nærmer seg og mye er blitt sagt og diskutert - for og imot.

Jeg skriver dette innlegget som allmennlege med fokus på forebyggende medisin, uten å ta standpunkt for eller mot vindkraftturbiner. For å klargjøre hva vi vet og hva vi ikke vet om helseaspekter ved støy fra vindkraftturbiner.Hva er reellt og hva er innbilt?

Påståtte helseplager regnet jeg inntil nylig som innbilning.

Dette basert på studier fra 2004-2009 som ikke viste noen klar negativ helseeffekt av å bo i nærheten av vindkraftturbiner (som og var adskillig mindre støyende da enn de nyere og større vindkraftturbiner som bygges nå.)

10-30 prosent av de som bodde nær vindkraftturbinene rapporterte helseplager og det er omtrent samme prosentall som opplever Placebo og Nocebo i omtrent alle medisinske studier, så hva er reellt og hva er innbilt?

USA stanset utvikling av infralyd som våpen for å gjøre fienden midlertidig stridsudyktig på 60-tallet, da det kun hadde effekt på 10-30 prosent av testpersonene. Dette var altfor lave treff og usikker effekt for et våpensystem.Stress og frykt

Naturen er full av infralyd; torden, vind, havbølger, tsunamier og jordskjelv. Disse fenomener er dog periodiske og ikke konstant som når bladene roterer på vindkraftturbiner.

Philip Jaekl blåser av hele problematiseringen om støy fra vindkraftturbiner i en artikkel i 2017.

Dokumentaren i tyske ZDF – tilsvarende NRK2- i november 2018 presenterer flere nyere forskningsresultater.

Professor Alec Salt med flere i St. Louis har i 2014 vist at det er reseptorer i den ytre delen av sneglehuset i øret som registrerer infralyd, og de er mest følsomme rundt 4-5 Hz. De øker følsomheten for reseptorene for hørbar lyd lenger inne i sneglehuset og øker trykk i endolymfen som gir øresus, svimmelhet og kvalme hos enkelte.

Professor Simone Kühn med flere i Hamburg-Eppendorf viste i 2017 at infralyd i fMRI registrering hos testpersoner aktiverer deler i hjernen som styrer stressituasjoner og frykt.

Hypotesen deres er at om det er sansbare stimuli som skaper frykt og stress kan man velge å overse de og derved redusere ubehaget, noe man ikke kan når stimulus det vil si at infralyden ikke er direkte sansbar.Støy - en av de største miljøfarene

Professor Christian-Friedrich Vahl med flere i Mainz har de siste to år utført studier på effekten av infralyd på hjertet. De har i laboratoriet vist at det skjer en reduksjon opptil 20 prosent av styrken i hjertemuskelceller under påvirkning av infralyd.

Dette er forsøk i laboratoriesituasjoner og forskerne mener det trengs flere studier om infralyd og helseeffekter.

Det er en pågående, snart avsluttet studie med testpersoner med infralyd og søvnkvalitet/konsentrasjon.

Roy D. Jeffry med flere fra CFP-MFC Allmennlegeforeningen i Canada gjennomgikk i 2013 tilgjengelig litteratur om helseaspekter ved vindkraftturbiner og konkluderte allerede da:

«De negative helseeffektene av hørbar og ikke hørbar støy er betydelige. Deres effekter er undervurdert av enkelte. Vi ønsker å verne helse og velvære for de som bor i omgivelsene av vindkraftturbiner . Skader kan unngås ved å plassere vindkraftturbiner i beskyttende avstand fra beboerne. Bekreftelsen om at helsepåvirkninger oppstår hos noen er et viktig skritt for å nå dette målet»

«De nettopp utgitte WHO- (Verdens Helse Organisasjon) - retningslinjene for miljøstøy for den europeiske regionen gir sterke bevis for at støy er en av de største miljøfarer for både fysisk og psykisk helse og velvære i den europeiske regionen. Basel 10.10.2018»Tyskland har innført 10x-regelen

Les C. Pilger og L. Cerrana for mere forklaring på hvordan infralyd fra vindkraftturbiner dannes og spres:

Det er interessant at Tyskland har innført 10x-regelen. Det vil si ingen bebyggelse nærmere 10 ganger turbinhøyde i meter. Dette nærmest utelukker nye høye turbiner i befolkede områder i Tyskland og de har også strengere krav med tanke på plassering av vindkraftturbiner ellers i naturen.

I Norge er det en 400 meters grense for vindkraftturbiner inntil bebyggelse og NVE anbefaler nå 4x-regelen mens man venter på en nasjonal plan om plassering av vindkraftturbiner.

EU har følgende føring : (Commission of the European Communities 2.2.2000):

”Føre-var-prinsippet anvendes der vitenskapelige bevis er mangelfulle eller usikre, eller der forskningsresultater er uten konklusjon og vitenskapelige vurderinger gir rimelig grunn til bekymring for at mulige skadevirkninger på miljø, mennesker, plante- og dyrehelse kan være uforenlig med EUs høye krav til beskyttelse.”

Føre-var-prinsippet for de som opplever uhelse av å bo nær vindkraftturbiner vil kreve at 2.6-4 MW turbiner plasseres minst 10 kilometer fra bebyggelse for ikke å overskride grensen på 45dB lyd inntil husveggen.Annonser
Annonser