Frøya nyheter

30.10.2020 °C m/s
Annonser
Befaring Frøyatunnelen Lys Befaring i Frøyatunnelen 21. september. Foto: Trøndelag fylkeskommune.

Hele elektro- anlegget i tunnelen må sannsynligvis skiftes

Mange mener at Frøyatunnelen er alt for mørk. Det er fylkeskommunen enig i. Kartleggingen bekrefter at elektroanlegget er utdatert.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

- Befaringen bekreftet at elektroanlegget er utdatert og har lav kapasitet, sier teamleder Bjørn Erik Andersson i Trøndelag fylkeskommune.

- Vi blir mest sannsynlig nødt til å skifte hele anlegget, men må også kartlegge muligheten for drift i byggeperioden, sier han.

- Tekniske rom for trafo og utrustning har for liten størrelse etter dagens krav og vi må trolig utvide eksisterende rom eller bygge nye ved siden av, sier Andersson.Kartlegging er godt i gang

Kartlegging av tilstanden på Frøyatunnelen er godt i gang. På en befaring 21. september startet Trøndelag fylkeskommune og den innleide konsulenten Aas Jakobsen å kartlegge tilstanden på Frøyatunnelen.

- Målet med befaringen var å skaffe oss en oversikt over tilstanden på dagens installasjoner, oversikt over plassering og størrelse på ulike elementer og oppgraderingsbehovet for elektroutstyr og strømforsyning, sier teamleder Andersson.

- Ved denne befaringen tok vi i all hovedsak for oss elektrofaget, men brukte også noe tid på å inspisere vann- og frostsikring og betongkonstruksjoner, forteller han.Oppgraderingsbehov utover tunnelsikkerhetsforskriften

EUs tunnelsikkerhetsforskrift setter noen minimumskrav. Disse må være oppfylt for at det kan være trafikk i tunnelen. Flere av disse kravene er ikke ivaretatt slik tunnelen er i dag.

Tunnelen har også et behov for oppgradering utover tunnelsikkerhetsforskriften.

- Tunnelduken bærer preg av stor slitasje og det er flere partier hvor vi gjennom tid har vært nødt til å fjerne løse deler av duken. Dette medfører igjen at i disse åpne partiene blir det mye skitt og støv i det drenerende pukklaget, som ligger bak duken, sier Andersson.

- Bare noen dager etter befaringen registrerte vi en tunnelstenging forårsaket av en løs wire i tunneltaket. Store deler av installasjonene er i dårlig befatning og vi setter inn tiltak fortløpende for å begrense skader og ulemper dette måtte medføre, sier han.
Parallelle utbedringer av Frøyatunnelen og Hitratunnelen

- Vi har mottatt et vedtak fra Frøya og Hitra kommuner der de ber oss om å vurdere parallelle utbedringer i Frøyatunnelen og Hitratunnelen. Dette har vi tatt inn i planleggingen, i første omgang for tilstandskartleggingen, som vil gi oss et beslutningsgrunnlag der vi kan vurdere økonomisk og effektiv byggeperiode på best mulig måte, sier Andersson.


Nye befaringer neste uke

Fram mot jul vil det bli flere befaringer og undersøkelser. Neste befaring er planlagt allerede førstkommende uke.

- Mandag kveld 19. oktober stenger vi Hitratunnelen for en første grovkartlegging og tirsdag kveld 20. oktober blir det en supplerende kartlegging i Frøyatunnelen, sier Andersson.

Stengeregimet blir som forrige gang.

Det vil si at tunnelene er stengt i tidsrommet klokken 22:00-06:00 med gjennomslipp av trafikk klokken 23:00, 24:00, 02:0 og 04:00.

- Målet med den grundige kartleggingen er at vi skal få klar en rapport rundt årsskiftet som gir et godt beslutningsgrunnlag med anbefalte tiltak og omfang, forklarer Andersson.

- I rapporten skal det også framgå ulike varianter av gjennomføring som har en effekt på både økonomi og den totale byggeperioden, for eksempel parallell utbedring av begge tunnelene, noe tidsforskjøvet utbedring eller hver for seg.

- Selve detaljprosjekteringen vil ikke starte før det er besluttet hvilken løsning vi havner på, sier han.- Trygg å kjøre i

- Nå som det har vært mye oppmerksomhet om Frøyatunnelen over lang tid, får vi en del henvendelser til oss i fylkeskommunen fra folk som er bekymret for sikkerheten i tunnelen, sier Andersson.

- Vi vil forsikre trafikantene om at tross tunnelens feil og mangler, er den trygg å kjøre i. Vi har hyppig ettersyn i tunnelen og følger nøye med på tilstanden. Vi kommer til å reparere det som er kritisk helt fram til oppgraderingen starter, avslutter han.


Annonser
Annonser