°C
Annonser
Alberto Lalliolio Ntnu

Testet framtidens forskerbåt på Frøya

I all hemmelighet har forsker Alberto Dallolio ved NTNU laget en selvgående båt til bruk i forskning på klimaforandringene. Båten har i seks uker blitt testet i farvannene rundt Frøya, og hightekbåten har fungert etter planen.

Tore På Sporet Tore Strømøy Redaktør Tore Strømøy
AnnonserDet har foregått i det stille. Først i nesten to år på laboratorie hos NTNU i Trondheim, deretter i seks uker havet rundt Frøya.

Nå er doningen ferdig. En forskningsbåt som driver seg selv, og som kan styres fra en datamaskin i Trondheim.

En aldri så liten revolusjon for klimaforskere. Nå skal båten snart settes i tjeneste i arktis og Barentshavet for å forske på klimaendringer

Det er Alberto Dallolio ved NTNUs institutt for teknisk kybernetikk som har stått for oppbyggingen av båten og alt innhold, mens samarbeidspartner Odd Arne Arnesen og Mausund feststasjon har stått for oppfølgingen av båten i de seks ukene den har blitt testet på havet.

Til nå har hele prosjektet vært utført i hemmelighet. Men i dag kan Frøya.no vise fram vidunderet.Testene vellykket


-Jeg har jobbet med dette prosjektet alene i snart to år, forteller Alberto da vi møter han på Mausund feltstasjon. Italieneren jobber på prosjekt hos NTNU og med sin doktorgrad i marin robotikk

Han er kommet til Mausund eneste ærend for å hente forskningsbåten. Båten står på kaia, og ble hentet ute på havet av en båt fra feltstasjonen dagen i forveien. Nå skal den lastes opp på tilhenger og tas tilbake til Trondheim.

-Testene har vært vellykket på alle måter. Alt fungerte. Vi har utviklet en selvdrivende båt, som kan gå rundt på havet i månedsvis uten ettersyn for å gjøre målinger som sier noe om klimaforandringene.

Dette er tester som må gjøres over lang tid, og med denne båten kan vi få inn prøveresultater hele tiden, uten å måtte ut og lade opp eller fylle båten med drivstoff. Rett og slett en liten revolusjon for forskningen, sier han.Alberto Og Odd Arne Arnesen Alberto Dallolio fra NTNU sammen med Odd Arne Arnesen ved Mausund feltstasjon sammen med den selvgående forskningsbåten, som nå skal overvåke klimaforandringer i Barentshavet og arktis.


Selvgående båtDen selvgående båten, som har fått navnet "AutoNaut" etter produsenten av skroget, drives av energi som lages av bølgene.

En finne, som ligner en hvalfinne, beveger seg i takt med sjøens bevegelser, og driver båten framover.

Dess dårligere vær, dess bedre. Oppe på "dekket" er det solceller som skaffer energi til computerne og radaren. Den kan gå i en uke uten sol.

Båten kan programmeres på forhånd. Ruta kan plottes inn punkt for punkt, og forskerne kan ha kontakt med den hele tiden. Enten via internett der det er tilgjengelig eller via satelitt.

Instrumentene i båten tar prøver og sender dem tilbake til forskerne. Den kan gå i så lange det er ønskelig. Havet og sola holder den med kraft.

-Tenk hva det betyr for klimaforskningen i Arktis og Barentshavet, sier Dallolio stolt.

For det er der båten skal gå etter oppholdet i havet rundt Frøya. Det er der klimaforandringene skal måles.Ingen masseproduksjonOdd Arne Arnesen ved Mausund feltstasjon er veldig glad for at oppfinnelsen med den selvdrevne forskningsbåten har vist seg å være vellykket.

-Vi har vært klare til å rykke ut om den skulle få problemer, men det har gått fint. Vi har sett den gå i ruta den har fått beskjed om. Forskerne kan endre rute fra datamaskinen sin. Dette er spennende.

-Vi kjøpte en tom båt fra britiske AutoNaut, forteller Alberto.

Vanligvis selger de ikke tomme båter, bare båter med egen elektronikk. De mente vår ide var dårlig, men nå når de ser dette virker har pipa fått en annen lyd. Nå er de veldig interesserte i vår båt.

Men den skal ikke masseproduseres eller selges, men brukes av NTNU i forskningsoppdrag. Enten de vi gjør alene eller sammen med andre.


Ntnu Båten Denne båten er full av måleinstrumenter og computere. I tillegg er den selvdrevet og sender måleresultater via sateligg og internett til forskerne, uansett hvor den går.
Annonser
Annonser