Frøya nyheter

25.11.2020 °C m/s
Annonser
Høyvannstand Foto: Petter Vidar Vågsvær

Høy vannstand: - Sjekk fortøyningen på båten

Natt til tirsdag og utover dagen er det meldt om høy vannstand på Frøya. Det vil derfor være en god ide å sjekke fortøyningen på båten og sikre løse gjenstander ved strandsonen.

Ida Nordland Hillestad Ida Nordland Hillestad +47 480 90 059
Annonser

- Det kan forventes små oversvømmelser natt til tirsdag og utover dagen. Det er nymånen som gjør at tidevannet stiger og skaper disse endringene i vannstanden, sier Magnus Haukeland ved metrologisk institutt.

Tidevannet påvirkes av månen og går i sykluser på 12 timer.

Haukeland forteller at det vil være to topper i løpet av perioden, hvor havet er på sitt høyeste, estimert til 20-35 cm over høydene oppgitt i tidevannstabellene.

- Det vil være en topp ved midnatt og en klokken 13 på tirsdag, da er vannstanden på sitt aller høyeste, sier han.Gult farenivå på Frøya

Haukeland forteller at det viktigste frøyværingene kan gjøre i timene fremover er å sjekke fortøyningen til båten.

Eventuelle løse gjenstander ved naust og strandsonen må være sikret, da man kan regne med små oversvømmelser og ødeleggelse på infrastruktur.

- Man skal vise forsiktighet om man ferdes etter strandsonen, sier Haukeland.

- I tillegg til den høye vannstanden vil man få bidrag fra vind og lavtrykk, legger han til.

Gult nivå er moderat fare, men Haukeland påpeker at man uansett skal opptre varsomt og passe på at alt er sikret i forkant av at vannstanden stiger.

- Dette er veldig aktuelt for Frøya og det er derfor viktig å følge med, sier Haukeland.

Annonser
Annonser