Frøya nyheter

07.08.2020 °C m/s
Annonser
Torill Marit Pettersen 2020 2

Håper fylkespolitikerne ser framtidens Frøya

Frøya kommer til å vokse seg mye større enn i dag. Både folketall og Næringsliv vil oppleve vekst. Derfor vil et nytt tunnelløp under Frøyafjorden tvinge seg fram likevel. Så hvorfor ikke bygge det med en gang, spør Torill M.Pettersen i Frøya næringsforum.

Tore På Sporet Tore Strømøy Redaktør Tore Strømøy
Annonser
20 august har Frøya kommune invitert politikerne i Hovedutvalg for vei i Trøndelag fylkeskommune til Frøya.

På programmet står kun en sak: Tunnelutbedringen.

For den forestående oppgradering av Frøyatunnelen og Hitratunnelen bekymrer både kommune og ikke minst næringslivet sterkt.

Frøya og Hitra kommunestyrer har begge gjort vedtak som sier at de ber fylkeskommunen vurdere alle konsekvenser og avbøtende tiltak før videre planlegging gjøres.

Leder i Frøya Næringsforum, Torill Marit Pettersen deler politikernes bekymring.

Nå håper hun at fylkespolitikerne skal få øynene opp for hva som skjer på Frøya, og skjønne at kravet om et ekstra tunnelløp under Frøyfjorden handler om mye mer enn en kortsiktig løsning på grunn av oppgraderingen av tunnelene.Vær framsynt


-Da fastlandsforbindelsen til Frøya og Hitra ble planlagt var mange i fylket skeptiske til satsingen, og mente det var bortkastede penger. Fordi folk likevel vill flytte ut. Her tok man grundig feil, sier Pettersen.

-Nå er vi i en lignende situasjon, fordi Frøya og Hitra bare fortsetter å vokse, og fortsatt går mot strømmen for utkantskommuner.

-Vi har et næringsliv som blomstrer som aldri før, og står for mesteparten av fylkets eksport.

Folketallet stiger hele tiden. En tofelts tunnel som vi har i dag vil om noen år likevel ikke være nok, så hvorfor ikke gå for den med en gang, spør Pettersen.
Vi kommer til å vokse mye mer
Torill M. Pettersen håper at Fylkespolitikerne snart vil se det store bildet, at Frøya bare vil fortsette å vokse. At det ikke stopper her vi er i dag.

-Vi er den kommunen ved siden av Skaun som har størst befolkningsvekst i Trøndelag i perioden 2010-2019 med nesten 18 prosent. Det sier ganske mye.

Det er ingen grunn til å tro at det vil stoppe her. Næringslivet har bare så vidt startet veksten, og kommer til å føre til både økt eksport, økt transport og folkevekst.

Trafikkveksten er på 15 prosent i året. Vi er snart opp i et tall der det kreves to tunnelløp.

Dette håper jeg fylkespolitikerne ser når de besøker oss i august, sier hun.
Søk om utsettelse og grav-Jeg ser for meg at vi starter med å oppgradere Hitratunnelen, mens man søker om utsettelse av oppgraderingen av Frøyatunnelen, sier Pettersen.

-Dette skjer mens man samtidig begynner arbeidet med et nytt tunnelløp til Frøya.

-Det skisseres en fergeløsning som vil koste 140 millioner. Ferge er nest beste løsning, mener Pettersen.

-Men ikke glem at det kjører 5-600 tungtransporter gjennom Frøyatunnelen hvert døgn og rundt 2500 privatbiler. Vi måtte ha en av de største fergene skulle dette gått bra. Minst like store som de som går inne i Trondheimsfjorden.Katastrofe
-Dette kan bli katastrofe for næringslivet, frykter Pettersen.

-Vi produserer mat til verden. Dette er ferskvarer som skal til markeder langt borte og som ikke har tid å spille.

Vi kan ikke leve med at vi ikke engang har en beredskapsløsning om noe skjer Tenk om vi får en tunnelbrann?

Da er vi virkelig ille ute.

Det virker dessverre som det sitter langt inne for fylket å ta inn over seg veksten på Frøya. Hvor stor den egentlig er.

Men ser vi opp og fram så ser vi en kommune med enda mer aktivitet og folk.

Vi håper at vi kan bli hørt når hele samfunnet roper på nytt tunnelløp, sier Torill Marit Pettersen.

Nå håper hun hovedutvalgets medlemmer blir overbevist om at saken må utredes mye bedre når de kommer.20 august har Frøya kommune invitert Hovedutvalg for vei i Trøndelag fylkeskommune til Frøya. På programmet står kun en sak: Tunnelutbedringen.

For bekymringen for den forestående oppgradering av Frøyatunnelen og Hitratunnelen bekymrer både kommune og ikke minst næringslivet sterkt. Frøya og Hitra kommunestyrer har begge gjort vedtak som sier at de ber fylkeskommunen vurdere alle konsekvenser og avbøtende tiltak før videre planlegging gjøres.

Leder i Frøya Næringsforum, Torill Marit Pettersen deler politikernes bekymring. Nå håper hun at fylkespolitikerne skal få øynene opp for hva som skjer på Frøya, og skjønne at kravet om et ekstra tunnelløp under Frøyfjorden handler om mye mer enn en løsning på grunn av oppgraderingen av tunnelene.
Vær framsynt

Da fastlandsforbindelsen til Frøya og Hitra ble planlagt var mange i fylket skeptiske til satsingen, og mente det var bortkastede penger. Fordi folk likevel vill flytte ut. Her tok man grundig feil.

Nå er vi i en lignende situasjon, fordi Frøya og Hitra bare fortsetter å vokse, og går mot strømmen for utkantskommuner. Vi har et næringsliv som blomstrer som aldri før, og står for mesteparten av fylkets eksport. Folketallet stiger hele tiden. En tofelts tunnel som vi har i dag vil om noen år likevel ikke være nok, så hvorfor ikke gå for den med en gang, spør Pettersen.


Vi kommer til å vokse mye mer

Torill M. Pettersen håper at Fylkespolitikerne snart vil se det store bildet, at Frøya bare vil fortsette å vokse.

-Vi er den kommunen ved siden av Skaun som har størst befolkningsvekst i Trøndelag i perioden 2010-2019 med nesten 18 prosent.

Det er ingen grunn til å tro at det vil stoppe her. Næringslivet har bare så vidt startet veksten, og kommer til å føre til både økt eksport, transport og folkevekst.

Trafikkveksten er på 15 prosent i året. Vi er snart opp i et tall der det kreves to tunnelløp. Dette håper jeg fylkespolitikerne ser når de besøker oss i august, sier hun.

Søk om utsettelse og grav

-Jeg ser for meg at vi starter med å oppgradere Hitratunnelen, mens man søker om utsettelse av oppgraderingen av Frøyatunnelen. Dette skjer mens man samtidig begynner arbeidet med et nytt tunnelløp til Frøya.

Det skisseres en fergeløsning som vil koste 140 millioner. Ferge er nest beste løsning, mener Pettersen.

-Men ikke glem at det kjører 5-600 tungtransporter gjennom Frøyatunnelen hvert døgn og rundt 2500 privatbiler. Vi måtte ha en av de største fergene skulle dette gått bra. Minst like store som de som går inne i Trondheimsfjorden.

Dette kan bli katastrofe for næringslivet. Dette er ferskvarer som skal til markeder langt borte og som ikke har tid å spille.

Vi kan ikke leve med at vi ikke har en beredskapsløsning en gang. Tenk om vi får en tunnelbrann?

Det virker som det sitter langt inne for fylket å ta inn over seg veksten på Frøya.

Men ser vi opp og fram så ser vi en kommune med enda mer aktivitet og folk. Hvorfor blir vi ikke høst når hele samfunnet roper på nytt tunnelløp, spør Torill Marit Pettersen.

Annonser
Annonser