°C
Annonser
20210108 094427

Håper å bli ferdige før sommerferien

Det jobbes og graves i Rådhusgata og KN entreprenør er i god rute med arbeidet. Nå håper de å være ferdig med arbeidet til sommeren.

Ida Nordland Hillestad Ida Nordland Hillestad +47 480 90 059
Annonser

- Så lenge ikke noe uforutsett skjer er planen at det skal være asfalt på øvre del av Rådhusgata før sommerferien, sier Kevin Nordbotn, daglig leder i KN Entreprenør.

KN Entreprenør har siden midten av november jobbet med et større prosjekt for å legge gangvei opp til storhallen.

Første del av arbeidet har vært å gjøre en oppgraderinger av nytt overvann, avløp og vannledning, samt fjernvarmerør. Dette måtte gjøres før selve arbeidet på gangveien kunne starte.
Arbeidet går etter planen

Arbeidet med gangvei opp til storhallen har så langt går helt etter planen. Været har også gjort at de lettere har kunne drive gravearbeid.

- Jeg kan ikke huske sist vi har vært så heldige med været. Det ble ikke frost i bakken før enn midten av romjulen, sier Nordbotn.

-Prosjektet går hittil etter planen. Det vil være noe ekstra arbeid som vi bli tatt nå framover da det skal legges fjernvarmerør i trase, legger han til.

- Dette vil ta noe ekstra tid, men det er særdeles kostnadsbesparende for ettertiden at det blir lagt nå mens det fortsatt graves, sier han.

Vegen vil ikke bli stengt, men det vil bli etablert omkjøring og innsnevring av kjørefelt i perioder med aktivitet i veg.

Nordbotn forteller at arbeidet har blitt noe påvirker av koronaviruset og at de gjør interne tiltak som medfører at de ikke får helt optimal drift på anleggene.

- Men det er en liten pris å betale i stedet for å stenge ned, sier han.
Annonser
Annonser