Frøya nyheter

27.05.2020 °C m/s
Annonser
Line Renathe Kvernø  Hårfagre Frisører Korona At frisører som Line Renathe Kvernø i Hårfagre frisører har kunnet åpne opp etter koronastenging, gir positiv effekt på arbeidsmarkedet.

Gradvis åpning gir positiv effekt

Den gradvise gjenåpningen av landet har en positiv effekt på arbeidsmarkedet.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Pressemelding, NAV:


5,8 prosent av arbeidsstyrken i Trøndelag er helt ledige i uke 21, viser ny statistikk fra NAV.

Det er en nedgang på 1 606 personer fra forrige uke. Antall delvis ledige økte med 138 personer og 5,4 prosent er nå delvis ledige i fylket.

Antall arbeidssøkere i tiltak holder seg stabilt. Til sammen 11,6 prosent av arbeidsstyrken er registrert som arbeidssøkere i uke 21. I forrige uke var andelen 12,2 prosent.

— Det er veldig positivt at flere er tilbake i jobb. Vi ser nå en effekt av at blant andre butikker og frisører har åpnet igjen etter å ha vært stengt på grunn av streng smittekontroll. At noen velger å starte opp igjen gradvis, gir utslag i en økning av delvis ledige. Dette håper vi vil endre seg positivt mot sommeren, sier direktør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum.


Fokus på inntektssikring

Hovedandelen av de som er arbeidsledig i Trøndelag er permittert som en følge av koronakrisen. Til tross for at mange nå er helt eller delvis tilbake i jobb, har NAV Trøndelag stort fokus på å hjelpe de som fortsatt er uten arbeid. Førsteprioritet er inntektssikring til de som står utenfor arbeidslivet.

— Vi jobber nå iherdig langs flere spor for å sørge for at vi kan betale ut lønnskompensasjon så raskt som mulig, og vil gi beskjed så snart vi og departementet har kommet til en løsning. Vi jobber nå med å analysere hvordan vi skal få dette til gjennom å utvikle et egnet og enkelt regelverk som vil gjøre det mulig å bygge saksbehandlingsløsninger med høy automatiseringsgrad, sier Wigum.

Ordningen som skal sikre permitterte full lønn i 20 dager skal være på plass i første halvdel av juni, ifølge arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

— Med normal kapasitet og fart på saksbehandling, hadde vi brukt over ett år på å behandle alle søknadene som har kommet inn på denne korte tiden. Vi har tatt store grep for å øke kapasitet og fart på saksbehandlingen, og vi regner nå med å være à jour allerede i slutten av juli.


— Søk om forskudd

For de som nå venter på lønnskompensasjon og er i vanskelig økonomisk situasjon, er det inntil videre to muligheter til å søke om penger fra NAV.

— Permitterte har rett til lønnskompensasjon for de første 20 dagene. De første to dagene dekker arbeidsgiver lønnen, mens NAV dekker dag 3 til 20. De som har rett til dagpenger, kan søke om forskudd. For de som ikke har opptjent rettigheter til dette, er det mulig å søke om økonomisk sosialhjelp, informerer Wigum.


Flest ledige menn

Ledigheten synker for både kvinner og menn og i alle aldersgrupper. Det er nå menn i alderen 20-24 år som har høyest andel ledige med 9,5 prosent. Målt i antall er det fortsatt flest ledige menn i alderen 30-39 år.Åpne butikker og frisører

Samtlige yrkesgrupper opplever nedgang i antall helt ledige.

Reiseliv og transport (-300 personer), serviceyrker og annet arbeid (-296 personer) og butikk- og salgsarbeid (-267 personer) er de yrkesgruppene som opplever størst nedgang.

Innen butikk og salgsarbeid ser vi også en nedgang i antall delvis ledige med 52 personer, mens reiseliv og transport (+115 personer) og serviceyrker og annet arbeid (+138 personer) er de yrkesgruppene som har størst økning i antall delvis ledige.Annonser
Annonser