Frøya nyheter

20.02.2019 °C m/s
Annonser
Wollert Krohn Hansen Trondheim Havn

Gjør det billigere å legge til kai på Frøya

Wollert Krohn-Hansen og Trondheim havn vil gjøre Frøya til pilotprosjekt for et nytt avgiftssystem for skips- og båtanløp.

Nikolai Amdahl 40861135
Annonser

Tirsdag formiddag var Trondheim havn på besøk i formannskapet på Frøya. Deres visjon er å skape vekst for fremtidens sjøtransport, hvor Frøya er en viktig samarbeidspartner.

Havnedirektør Wollert Krohn-Hansen la ikke skjul på at både kommunen og brukerne har satt fingeren på en del punkter som må forbedres. 

Nå er de klare for å ta grep, og det som står høyest på listen er oppdateringen av prissystemet på kaiene.

– Vi har et eget regulativ for alle eierkommunene; en felles prisliste, om du vil. Vårt ønske nå er å etablere en pilot eller rabattavtale slik at man får andre måter å håndtere flåten på, sier Wollert Krohn-Hansen.
Vil finne en annen løsning

Trondheim havn har vært i kontakt med Frøy og Eidsvaag-rederiet på Frøya, og har fått flere innspill:

- Vi vet at det er veldig kjappe anløp her. Båter kan være inn og ut på minutter. Da forstår vi at de avgiftene som tikker inn automatisk ligger for høyt. Dette vil vi forsøke å finne en annen løsning på, sier havnedirektøren. 

 – Vi ønsker å etablere et nytt avgiftssystem som gjør raske anløp i havnen mer attraktivt. Vi vil få på plass et system som ikke irriterer kundene våre og som best mulig utnytter infrastrukturen på Frøya, fortsatte Krohn-Hansen.

Saken er enda ikke helt avgjort, men det arbeides mot en løsning med for eksempel en månedsavgift - kontra dagens praksis med døgnavgift ved anløp.
Artikkelen fortsetter under bildet:

Formannskap Trondheim Havn Formannskapet fikk en grundig gjennomgang av havnedirektør Wollert Krohn-Hansen tirsdag formiddag.


- Veldig positivt

Høyres representant i formannskapet, Remy Strømskag, var positiv til endringen, og understreket viktigheten av at et nytt avgiftsnivå ville skape en synergieffekt for øya.  

– Det er veldig positivt at dere tar tak i prisreguleringen. Det har kostet rederiene dyrt at det ikke har vært differensierte priser. Det har kostet det samme å ligge til kai i noen få minutter som et døgn. Sånn kan det ikke være, sa Strømskag.

– Frøya har vært nedprioritert som anløpssted på grunn av dette. Så det er veldig godt å høre at dere vil endre dette systemet, sa han.

Strømskag lurte også på hvor mye penger som går tilbake til Frøya.

Havnedirektør Krohn-Hansen forklarte at det finnes en felles sekspasskasse, hvor de samlede ressurser som kommer inn vil brukes i fellesskap. Og at mye av pengene som i dag kommer inn fra Trondheim brukes i distriktene.  Annonser
Annonser