°C
Annonser
Kristin Strømskag Ordfører Høyre H 2021

Gir ikke opp kampen for tunnelen

Tidligere samferdselsminister avslo forespørselen, men ordfører Kristin Strømskag (H) gir ikke opp. Nå skal hun kjempe for at ny regjering og ny minister hører på Frøya i tunnelsaken.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

- Vi gir oss ikke, sier ordfører Kristin Strømskag (H).

Allerede tidlig i sommer begynte hun jobben med å få til et møte med daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Målet var å legge frem Frøya kommunes syn på sikkerhet og beredskap i Frøyatunnelen.

Avslaget kom i brev fra samferdselsdepartementet 12.oktober; to dager før Hareide gikk av og Norge fikk ny regjering.

- Nå er det en ny regjering og ny samferdselsminister. Vi kommer til å gjøre nye forsøk for å bli hørt. Noe annet er ikke et alternativ, sier Strømskag.Har foreslått medfinansiering på 200 millioner

Både Frøya kommune og lokalt næringsliv har vært krystallklare på at fylkets planlagte rehabilitering av Frøyatunnelen ikke er god nok. De mener at svaret er å bygge en rømningstunnel.

De er også villig til å ta deler av regninga, hele 200 millioner kroner; 150 fra næringslivet og 50 fra kommunen.

- Det burde være et sterkt signal om å lytte til oss, mener Strømskag.

- Vi kommer ikke til å gi opp kampen. Saken er for viktig. Realiteten er at de avbøtende tiltakene til fylkeskommunen likevel ender i at vi ikke har en beredskap, sier frøyaordføreren.

- Det er umulig å ivareta sikkerheten uten at det bygges en rømningstunnel som kan lede ut i det fri, sier Strømskag.- Avhengig av nytt tunnelløp

Den eksisterende Frøyatunnelen skal oppgraderes. Det er det veieier fylkeskommunen som er ansvarlig for.

Per i dag oppfyller den ikke sikkerhetskravene. Dermed skal det skje en enorm forandring der inne. Fylket skal sørge for bedre belysning, varslingsanlegg og rømningsrom - det vil bli en helt annen opplevelse å kjøre i tunnelen.

Det mener fylket er nok. Der er Frøya kommune uenig.

- Vi er helt avhengig av et nytt tunnelløp, en egen rømningstunnel som kan fungere som beredskap hvis det skulle skje noe, sier ordføreren.Ikke nok

Fylkeskommunen har ikke avslått et samarbeid for å få til en rømningstunnel. Men de 200 millionene som nå er foreslått fra Frøyas side er på langt nær nok, svarer fylkeskommunen.

Totalkostnaden for en rømningstunnel er anslått å være nesten 900 millioner kroner.

Fylkestinget har vedtatt at de kun er villig til å betale momsen ved bygging av en rømningstunnel. Dermed mangler det flere hundre millioner kroner for å realisere planene foreløpig.

Derfor har Frøya kommune henvendt seg til staten.

Der har de foreløpig blitt avvist.Vil ikke overprøve vurderingene

Avslaget fra Samferdselsdepartementet viser til veidirektoratets og veieier Trøndelag fylkeskommunes vurdering av saken.

Deres konklusjon er derfor følgende:

- Departementet kan ikke se at det foreligger grunnlag for å overprøve vegdirektoratets eller fylkeskommunens vurderinger når det gjelder overnevnte spørsmål, og vi finner det derfor ikke riktig å diskutere saken slik den står nå, svarte departementet.

Nå gjenstår det å se hva som skjer med ny regjering og ny samferdselsminister.- 21 år på overtid

Samtidig tar Frøya kommune med seg de positive signalene fra talerstolen i Fylkestinget. Der ble det uttrykt et ønske om å starte et arbeid med å realisere en fullverdig ny tunnel i tråd med dagens krav til utforming.

- Da kan eksisterende tunnel benyttes til rømningstunnel, sier Strømskag.

- I tillegg vil vi følge opp den umiddelbare beredskapssituasjonen knyttet til tunnelen, og hvilke løsninger fylkeskommunen kan stille opp med på kort varsel, sier hun.

- Utbedringen av tunnelen vil ta noen år, og vi trenger en beredskapsløsning på plass nå. Det er 21 år på overtid, avslutter frøyaordføreren.Annonser
Annonser