Frøya nyheter

01.06.2020 °C m/s
Annonser
Frøya-kommune

Gir brukerombudet større handlingsrom

En stilling på ti prosent er for lite til å få jobben gjort som brukerombud. Det mener frøyapolitikerne. Nå utvider de ansvarsområdet og handlingsrommet til ombudet.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Eldrerådet og Brukerrådet på Frøya slås sammen til ett utvalg som skal få ett felles brukerombud. Det har frøyapolitikerne bestemt.

- Gjennom å få et felles brukerombud favner vi alle fra null til hundre. Det gjør at rollen kan utøves bedre og gjør stillingen enda mer interessant, mener ordfører Berit Flåmo (Ap).

Derfor bestemte formannskapspolitikerne også at ombudsstillingen skal utvides.

- For å få nok tid i rollen til den jobben man skal gjøre mener jeg at vi må øke stillingsprosenten, sier Aleksander Søreng (Frp).

- Det å doble stillingsprosenten til 20 prosent vil gjøre at man kan bruke én dag i uka på jobben. Det vil også gjøre jobben mer interessant å søke på, sier Pål Terje Bekken (Ap).


- Må brenne for rollen

Tidligere har brukerombudets oppgaver bestått av å gi råd og veiledning til mottakere og pårørende av helse, omsorg og oppvekst tjenester.

Nå som brukerombudet og eldreombudet blir slått sammen til en felles ombudsrolle vil oppgavene bestå av å gi råd, veiledning til mottakere og pårørende av helse, omsorg og oppveksttjenester, samt engasjere seg i og arbeide med alle temaer som berører eldre/brukerinteresser på alle samfunnsområder.

Ombudets oppgave vil være å arbeide på systemnivå og fremme eldres/brukerinteresser overfor både offentlige og private aktører.

- Ombudsstillingen må fylles av en person som virkelig brenner for å ta på seg dette ansvaret. Det er en viktig jobb som vil bety mye for mange, sier Pål Terje Bekken (Ap).

- I første omgang økes rollen med 100 prosent til en 20-prosent stilling. Man vil ta en evaluering etter ett år, sier han.


Skal gi veiledning

Det nye Brukerrådet/Eldrerådet vil bestå av syv medlemmer, der tre medlemmer vil være eldres representanter og tre medlemmer vil være Brukerrådets representanter. I tillegg vil brukerombudet fylle en plass i rådet.

- Det er viktig at rådet stimuleres til å være et godt utvalg som jobber godt for brukerne. Vi blir flere og flere eldre på Frøya. Derfor er det viktig at vi har et råd som kan uttale seg og gi veiledning i arbeidet med å fremme denne voksende gruppens interesser, sier Bekken.

Annonser
Annonser