Frøya nyheter

20.10.2018 °C m/s
Annonser
Kjersti Myhre Elin Reppe Nav

-Gi ungdom en sjanse til å få jobb

Hundre personer under 30 år står helt eller delvis uten jobb på Frøya og Hitra. Nå ber Kjersti Myhre og Elin Reppe i NAV Hitra Frøya om at bedriftene åpner dørene for ungdommen.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Hundre unge personer på Frøya og Hitra står helt eller delvis uten jobb. Det er grunnen til at NAV inviterer til et frokostmøte der bedriftene oppfordres til å gi ungdommen en sjanse:

- Det er mange bedrifter som allerede er gode på å gi ungdom som står utenfor arbeidslivet en sjanse, men det er ikke nok, vi trenger enda flere, sier NAV-leder Elin Reppe.

- Vi trenger mangfold; mange ulike bedrifter slik at ungdommene finner den bedriften der de kan bli en best mulig ressurs, sier Reppe.

Noen av de som sliter med å komme seg inn i fast jobb har enten droppet ut av skolen,  har sosiale tilpasningsvansker og noen har psykiske problemer.

-Vi ser at de aller fleste av de som kanskje har noen «hull» i CV'en blir en god ressurs for bedriftene, de trenger kanskje bare litt mer tid, sier hun.
 Hvorfor og hvordan satses det på ungdom?

Inkludering av ungdom i arbeidslivet er en nasjonal satsning og et klart fokusområde i NAV. De aller fleste av ungdommene som er registrert i NAV her på Frøya og Hitra er i en eller annen form for aktivitet. Målet er å få ungdommen inn i fast arbeid.

23.januar inviterer NAV Hitra Frøya og NAV Arbeidslivssenter Trøndelag til  frokostmøte på Hotell Frøya der tema er ungdom og arbeid.

Her skal Måsøval, Byggtorget og Hitra Gårdsmat fortelle hvordan de har lykkes med inkludering av ungdom. De skal fortelle litt om hva de gjør og hvorfor, og bedriftene som møter opp får mulighet til å stille spørsmål og komme med refleksjon.

- Det er ikke et møte der vi skal fortelle bedriftene hva de skal gjøre. Her legges det opp til diskusjon og forhåpentligvis en smitteeffekt der flere vil satse på ungdommen vår, sier Kjersti Myhre, markedsrådgiver i NAV Hitra Frøya.

-Det er ungdommen som er fremtida vår, og det er viktig at de kommer seg ut i arbeid, sier hun.
 


- Alle har et potensial

Møtet er gratis og åpent for alle bedrifter, store og små. Det vil bli servering av en enkel frokost før møtet starter. Deretter vil alt handle om ungdom og arbeid.

- Målet er å få til gode opplegg og avtaler mellom ungdommen, bedriftene og NAV. Vi har en del "verktøy" som kan gjøre overgangen til arbeid enklere, sier NAV-leder Elin Reppe.

- Vi vil gjerne høre fra bedriftene hva de ønsker fra oss. Hvordan kan vi støtte opp under denne prosessen slik at vi får flere unge ut i arbeid?, sier hun.

- Det å la ungdom få en fot innenfor betyr utrolig mye. Det kan for eksempel føre til at man blir motivert til å ta fatt på avbrutt skolegang, eller eventuelt fullføre et fagbrev etter hvert, sier Reppe.

- Det er så mye flott ungdom på Frøya og Hitra. Alle har et potensial. Gi dem en sjanse!


Annonser
Annonser