Frøya nyheter

29.03.2020 °C m/s
Annonser
Roger Sørensen Administrerende Direktør I Åkerblå Roger Sørensen, administrerende direktør i Åkerblå.

Går inn som eier i Møreforskning

Regionens største forskningsinstitutt gjør grep for å kunne fortsette veksten. Tre selskaper blir til ett og en ny eier kommer med på laget.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Pressemelding:

Regionens største forskningsinstitutt gjør grep for å kunne fortsette veksten. Tre selskaper blir til ett og en ny eier kommer med på laget.

De siste årene har det skjedd store endringer i forskningssektoren. Rammebetingelsene er i stadig endring. Møreforsking er landets største regionale forskningsinstitutt med en nasjonal posisjon innenfor sine satsningsområder.

- Gjennom å slå sammen dagens tre selskaper til én enhet vil vi få mer ut av dagens ressurser, og være bedre rustet til fortsatt vekst, sier styreleder Tormod Thomsen.

Vil fortsette veksten

Møreforsking har i over 40 år bidratt med forskning der behovene i det regionale næringslivet har stått i fokus.

I dag består konsernet av tre selskaper Møreforsking Molde AS, Møreforsking Ålesund AS og morselskapet Møreforsking AS. Ved å slå sammen disse tre selskapene får man utnyttet administrative ressurser mer effektivt og styrket det tverrfaglige samarbeidet mellom fagteamene i Molde og Ålesund. Møreforsking har som mål å styrke sin tilstedeværelse i hele fylket. Høsten 2019 ble den første Møreforskeren ansatt med arbeidssted Campus Kristiansund.

- Etableringen i Kristiansund har blitt svært godt mottatt, forteller direktør i Møreforsking Agnes Gundersen.

- Vi har som mål å fortsette veksten i hele regionen, og ønsker også å satse på forskning i et enda bredere spekter av næringslivet, sier han.


Fylkeskommunen vil bidra

Møre og Romsdal Fylkeskommune har vært inne på eiersiden i Møreforsking siden starten i 1979, og er største aksjonær. Fylket har vært en aktiv støttespiller for sammenslåingen som nå gjennomføres.

- Møreforsking er en viktig bidragsyter for å styrke næringslivet i Møre og Romsdal. Gjennom sin forskning bidrar de til å utvikle ny kunnskap som gir grunnlag for økt verdiskaping og økt konkurransekraft for både privat og offentlig sektor i regionen. Fylkeskommunen ønsker derfor å bidra til at Møreforsking skal utvikle seg videre, sier Bergljot Landstad, regional- og næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune.


Får Åkerblå på laget

I forbindelse med sammenslåingen kommer Åkerblå inn på eiersiden. Åkerblå er den største uavhengige fiskehelsetjenesten i Norge, og har lokasjoner langs hele kysten fra Volda til Tromsø. Siden 1991 har de bidratt til bedre fiskehelse for den norske oppdrettsnæringen.

- Med Åkerblå på laget får Møreforsking muligheten til å styrke sin tverrfaglige satsning knyttet til akvakulturnæringen, sier Gundersen.

- Møreforskings næringsrelevans og brede kompetanse innen både samfunnsvitenskapelig og marin forskning vil være med å styrke Åkerblås faglige profil, sier Roger Sørensen, administrerende direktør i Åkerblå.

- God fiskehelse, god fiskevelferd, godt miljø er lik nødvendige forutsetninger for en lønnsom og bærekraftig produksjon av oppdrettsfisk, sier han.Annonser
Annonser