Frøya nyheter

26.04.2019 °C m/s
Annonser
Pål Terje Bekken Ap Guri Kunna Vgs Politiker 2

Fullt fokus på bedre nett på Frøya

Pål Terje Bekken, leder i Frøya Arbeiderparti, sier at de har fullt fokus på å sørge for bedre internettdekning over hele Frøya kommune. Det kan imidlertid ta tid.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Beboerne på Stølan var ikke nådige i kritikken av den ustabile nettilgangen i grenda. Reaksjonen etter at saken ble publisert i Frøya.no har ikke latt vente på seg. 

Flere har tatt kontakt med lokalavisa for å fortelle om nettproblemene i sin grend. Alle ønsker det samme; å få fiber i grenda.

- Vi har fullt fokus på å sørge for bedre internett på hele Frøya. Man må imidlertid ha forståelse for at det ikke kommer på plass over natten, sier Pål Terje Bekken, varaordfører og leder i Frøya Arbeiderparti.

Han bor selv på Uttian og opplever utfordringer med internettilgangen.

- Jeg har et internett som fungerer for min begrensede bruk hjemme. Det er imidlertid ikke et godt og fremtidsrettet internett. Jeg skjønner utfordringen til beboerne på Stølan og i andre grender på Frøya, sier Bekken.LES OGSÅ: Ber om bedre nett på StølanAlle offentlige bygg skal få fiber

Kommune må jobbe sammen med stat, fylke og kommersielle aktører for å sørge for at internettdekningen blir bedre på Frøya. 

- Alle ønsker at nettet skal bli bedre på Frøya. Det er det også i ferd med å bli. Men det skjer litt pø om pø, Bekken.

- Det foregår slike prosjekter i Trøndelag hele tiden. Vi jobber på for å få gjennomslag. Vi legger press på kommersielle aktører og sørger for at de holder de lovnadene de gir oss, sier han.

Første bud er å sikre god nettdekning på skoler og i kommunale bygg:

- Kommunestyret har en målsetting om at alle offentlige bygg skal få fiber. Det vil føre til at det vil bli flere traseer der fiberen vil som passerer grender. Dermed kan det bli muligheter for å koble seg på, sier Bekken.

- Vi må finne ut hvordan vi skal løse dette til for eksempel Dyrøya oppvekstsenter og Mausund oppvekstsenter. Her vil det være flere grender som kan knytte seg til utbyggingen av fiber, sier han. 
- Alle skal få glede av Havbruksfond-millionene

Beboerne på Stølan mente at deler av de 103 Havbruksfond-millionene kunne brukes til å bygge fiber i grendene. Det ønsker ikke Bekken å svare verken ja eller nei på.

- Vi har en bestilling inne hos rådmannen der vi skal få lagt frem en sak om bruken av millionene fra Havbruksfondet. Da skal vi ta stilling til hvordan de pengene skal brukes, sier Bekken, som antar at det vil skje i nær fremtid.

- Argumentet om at noen i grenda jobber innen havbruksnæringen er den samme for alle grendene. Vi må derfor sørge for at alle får glede av Havbruksfond-millionene, sier han. 

- Om det riktige er å bruke pengene på fiber, vet jeg ikke, sier han.LES OGSÅ: -Grendene blir forskjellsbehandlet- En mulighet vi ikke kunne si nei til

Beboerne føler at grenda deres blir oversett, og anklaget Arbeiderpartiet for ikke å følge visjonen sin "Alle skal med". 

De var imidlertid svært fornøyd med Frps Aleksander Søreng som frontet rettferdig behandling av grendene i saken om utbygging av fiber på Nordskaget/Kverva.

Det synes Bekken er misvisende:

- Søreng var veldig negativ til den saken, sier han.

- Vi andre så det som en mulighet vi ikke kunne si nei til. Vi fikk mulighet til å bli med på et spleiselag som kunne gi fiber til 81 husstander, forklarer han.

- Her var det snakk om en privat utbygger som ville bygge ut fiber til en kostnad av 2,7 millioner kroner. Kommunen og fylkeskommunen delte på et bidrag på 650.000 kroner. Det kostet altså kommunen 325.000 kroner for å legge til rette for at så mange mennesker fikk muligheten til å knytte seg til fibernettet, sier Bekken.

- Heldigvis endte det med et enstemmig vedtak i kommunestyret, sier han. 
Annonser
Annonser