Frøya nyheter

26.04.2019 °C m/s
Annonser
diakon Jon Ingvar Østnes og prest Knut Torfinn Øydna

Frykter å miste en ansatt

Går ikke budsjettet som diakon Jon Ingvar Østnes og prest Knut Torfinn Øydna ønsker frykter de at en stilling i Frøya menighet blir borte.

Oskar Gårdsrud Paulsrud Oskar Gårdsrud Paulsrud 902 66 958
Annonser

- Frøya menighet har etter lang tid uten en fast prest og med lite kontinuitet, endelig klart å begynne arbeidet med å få en kontinuitet i samfunnet på Frøya, sier Knut Torfinn Øydna, prest i Frøya menighet.

Han sitter sammen med diakon Jon Ingvar Østnes og er bekymret for kirkens økonomi.

- Forslaget vi har søkt til kommunen om krever at vi snur på hver eneste skilling, sier Østnes.

Østnes sin stilling er den som er utsatt. Må kirken kutte står han i fare for å miste sine 50 prosent som diakon i kirken. En stilling de to mener burde vært fulltidsjobb.

Mange arbeidsoppgaver

- Diakonen er den personen i menigheten som går ut og jobber med alle menneskene rundt. Ordet diakon betyr tjeneste, og menighetens diakon er en menighetstjener, forklarer Østnes.

Hans oppgaver spenner bredt, og går hovedsakelig ut på å hjelpe til med kirkens kontakt i samfunnet. Han tar seg av de samtalene sykepleien ikke har tid til, og tilfører tid inn i bildet til en ellers ganske hektisk hverdag.

Diakonen jobber også i etterkant av begravelser med sorg, og skaper en tilstedeværelse for kirken ute i samfunnet.

- Diakonen gjør alt det usynlige arbeidet, sier Øydna.

Stort behov

- Vi hadde minnegudstjeneste i helga hvor vi leste opp 51 navn, det forteller litt om hvor viktig kirken er for øya, sier Presten.

Han mener at man trenger diakonstillingen og vil egentlig at den skal bli til en full stilling slik at de kan få i gang sorggrupper og flere andre tiltak.

- En prest har bare tid til en del av arbeidet, og uten en diakon vil Kirken på Frøya fort kunne bli usynlig, sier Øydna.

- Man er nødt til å legge opp diakonjobben etter den tiden man har og senke nivået på omsorgstjenesten for å kunne få gjort alt som oppgaven allerede innebærer, legger Østnes til.

- Hva skjer om diakonstillingen blir borte da?

- Da mister vi nestekjærligheten og det inkluderende felleskapet, svarer Østnes

Vil bidra med mer i kommunen

Østnes og Øydna mener stillingen ikke bare bidrar i menigheten, men også i hele samfunnet. De ønsker at diakonen kan skape et tettere samarbeid mellom kommunen og dens arrangementer. Diakonen kan også hjelpe mye til i helsesektoren med hjelp innen psykisk helsetjeneste og ensomhet.

- Frøya kommune har kraft og mangfold som sitt slagord, vi vil bidra til mangfoldet sier Øydna.

- På Hitra har de en diakon i full stilling, hvorfor har vi ikke det på Frøya? Hvem er egentlig storebror her? Avslutter han. 

Annonser
Annonser