Frøya nyheter

30.10.2020 °C m/s
Annonser
Eva Solvi Vegdirektør Trøndelag Jo Bernt Brønstad Seksjonsleder Fylket Vegdirektør Eva Solvi og seksjonsleder Jo Bernt Brønstad i Trøndelag fylkeskommune tar med seg viktige innspill fra det store tunnelmøtet på Frøya.

– Frøyatunnelen skal ikke vente i ti år

Uansett hva som skjer med tidsfrister for tunneldirektivet, lover vegdirektør Eva Solvi (tv) at oppgradering av Frøyatunnelen ikke skal vente i ti år.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Flere bekymrede frøyværinger har ringt Trøndelags vegdirektør Eva Solvi de siste dagene. Har fylkeskommunen virkelig tenkt å la Frøyatunnelen vente i ti år på oppgraderinger?Jobber for oppstart i 2021

Spørsmålene kom etter Frøya.nos artikkel i forrige uke. Nå sender vegdirektøren ut en klar og tydelig melding;

- Selv om tidsfristen for tunneldirektivet blir utsatt til 2031, vil ikke Frøyatunnelen måtte vente i ti år, sier Eva Solvi, vegdirektør i Trøndelag fylkeskommune.

- Vi er nødt til å begynne et sted og tenker å starte med de største og mest kompliserte tunnelene, sier Solvi.

Frøyatunnelen og Hitratunnelen er først på listen.

- Opprinnelig var planen vår å starte opp anleggsarbeidet med oppgraderingen sommeren 2021. Oppstarten har blitt forskjøvet på grunn av tilleggsbestillinger. Vi jobber fremdeles for å kunne starte opp i løpet av 2021, sier Solvi.

- Det er avhengig av hva resultatet av kartleggingen av Frøyatunnelen forteller oss, påpeker hun.

Forholder seg til fristen i 2025

Frøyatunnelen og Hitratunnelen er to av flere tunneler som står på fylkeskommunens liste over tunneler som skal oppgraderes for å oppfylle EUs tunnelsikkerhetsforskrift.

De må være oppfylt innen fristen, for at det kan gå trafikk i tunnelen. I tillegg har tunnelene et omfattende behov for vedlikehold.

Fylkeskommunen har satt i gang arbeidet med å kartlegge tilstanden av Frøyatunnelen.

I februar 2021 skal fylkeskommunen behandle saken om hvor omfattende oppgraderingen av Frøyatunnelen vil bli.

- Jeg forholder meg til at fylkeskommunen skal være ferdig med tunneloppgraderingene innen 2025. Det er der vi står i dag, sier Solvi.Betrygger øyværingene

Tunneler på fylkesvei er fylkeskommunens ansvar. Det innebærer at det er fylket som prioriterer oppgraderingsprosjekter og fremdrift. I tillegg er de allerede i gang med å gjøre mindre oppgraderinger i tunnelen.

- Vi gjennomfører løpende vedlikehold på Frøyatunnelen, sier Solvi.

- Nå diskuterer vi en større oppgradering som vil være svært krevende økonomisk. Vi forsøker å forene lokale ønsker om alternativer til trafikkavvikling, med etablering av fergetilbud eller eventuelt et nytt tunnelløp, med fylkeskommunens økonomiske rammebetingelser de kommende årene, sier vegdirektøren.

- Det tar tid å finne best mulige løsninger. Det skal vi klare. Det vil likevel ikke bety at Frøyatunnelen skal vente i ti år. Det er viktig å presisere, sier hun.Annonser
Annonser