°C
Annonser
Frøyatunnelen

Frøya må betale ny tunnel selv

Om det skal bygges en rømningstunell under Frøyfjorden, må Frøya betale det meste selv. Nå ber hovedutvalget for vei i Trøndelag fylkesrådmannen diskutere saken med Frøya kommune.

Ida Nordland Hillestad Ida Nordland Hillestad +47 480 90 059
Annonser

Flertallet i fylkets hovedutvalg for vei vedtok i går å be Fylkestinget kreve at fylkesrådmannen går i dialog med Frøya kommune om mulighetene for å finansiere av en "rømningstunell".

Fylket selv er innstilt på å dekke inntil 20 prosent av kostnadene til en eventuell rømningstunnel, så samtalene med Frøya skal handle om finansiering av denne.

Hvor mye er kommune og Frøyas næringsliv innstilt på å gå inn med i prosjektet. Næringslivet har signalisert at de kan være med. Spørsmålet er om de vil strekke seg til å dekke de resterende 80 prosent.

Det var Senterpartiet og Arbeiderpartiet som fremmet forslaget om at fylkestinget vedtar dialog om ny tunnel, etter at de har fått med seg debatten på Frøya den siste tidenMå gjøre noe med beredskapenFylkesrådmannens innstilling er at tunnelen skal stenges nattestid med kolonnekjøring, og at trafikken går som normalt på dagtid.

Frøya kommune har vært tydelige på at de minimum ønsker en rømningstunnel mens rehabiliteringen av den gamle tunnelen foregår, for å ta unna trafikken i anleggsperioden.

- Vi vet hvor viktig denne veistrekningen er både for næringsliv og lokalbefolkningen. Beredskapen er minimal i dag for alle, og det må vi få gjort noe med, sier leder i hovedutvalg for veg på fylket, Hallgeir Grøntvedt (Sp) til avisa Hitra-Frøya.

Grøntvedt forteller at bompenger ikke er uaktuelt. Han mener at staten burde bevilget penger til denne tunellen.
Annonser
Annonser