Frøya nyheter

20.10.2018 °C m/s
Annonser
Bli Kjent Dag Guri Kunna Vgs  Aktivitetsdag 5

Frøyaelever kan bli flyttet til Hitra

Elever som begynte på et studie på Frøya, kan bli nødt til å fullføre utdanningen på Hitra dersom studiespesialisering flyttes til Fillan. Til gjengjeld kan et yrkesfag bli flyttet fra Hitra til Frøya.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Denne uken har både elever, lærere og involverte utvalg fått informasjon om det som kan bli utfallet av de nye endringene ved Guri Kunna videregående skole.

Det er utarbeidet mange ulike modeller; i noen av modellene kan hele eller deler av studiespesialisering bli flyttet til Hitra, og ett av yrkesfagene på Hitra kan bli flyttet til Frøya. I tillegg kan påbygging til generell studiekompetanse bli lagt til Frøya.

Det har ført til sterke reaksjoner fra elevene.

-Jeg forstår at elevene reagerer. Det handler om endring i skolehverdagen deres, om økt reisevei for enkelte, og det er klart at de blir opprørt. Men dette vil også gi andre kortere reisevei. Og alt dette vurderes for at elevene skal få et bedre utdanningstilbud, sier Espen Arntsberg, rektor ved Guri Kunna videregående skole.


- Ingenting er bestemt

Det er fylkeskommunen som har gitt Guri Kunna vgs. oppdraget om å komme frem til nye organiseringsmodeller.

- Det handler om å gi elevene flere programfag å velge mellom, flere fordypningsmuligheter og mer stabilitet og forutsigbarhet, sier Espen Arntsberg, rektor ved Guri Kunna videregående skole.

- Ved å endre organiseringen så vil vi kunne gi elevene våre et bedre og mer robust tilbud, sier Arntsberg.

- Det er viktig å få frem at ingenting er bestemt. Nå skal alle få mulighet til å komme med innspill. Det er mange kloke hoder som tenker nå, så vi får se om det kan komme enda bedre løsninger enn det vi har kommet frem til, sier Arntsberg.

 

 

Flere valg, mer stabilitet og forutsigbarhet

Skolen har fått beskjed av fylket om å finne en bedre organisering av studiespesialisering (tidligere allmenn fag, journ.anm.) på Frøya og Hitra, og nå har skolen lagt frem sine forslag til modeller.

Der viser de at studiespesialisering eller, andre- og tredjeåret på studiespesialisering, kan bli lagt til kun ett av skolestedene fra neste skoleår. 

Og sannsynligheten er da større for at det blir Hitra enn Frøya.

 


Artikkelen fortsetter under bildet: 

Rektor Espen Arntsberg Guri Kunna Videregående Skole Rektor Espen Arntsberg forteller at den nye organiseringen har som mål å gi elevene et bedre faglig tilbud.

 

Vurderer å flytte et yrkesfag til Frøya

Det er ett år siden den videregående skolen på Frøya og Hitra fikk oppdraget fra fylkeskommunen, og siden da er det jobbet med ulike modeller for hvordan man kan løse en organisatorisk endring i skolen.

I starten så foreslo de å fordele programfagene på Frøya og Hitra, slik at språk, samfunnsfag og økonomi kunne være på det ene skolestedet, mens realfagene ville være på det andre skolestedet.

Fellesfagene skulle fremdeles få være på begge skolestedene, og alle ville kunne gå VG1 på «sitt skolested».

I sommer fikk skolen imidlertid oppdraget om å utrede forslag om å samle hele eller deler av studiespesialisering av skoleutvalget for Guri Kunna videregående skole. 

Skoleutvalget består av representanter fra lokalt politisk system, samfunns- og næringslivsrepresentanter fra lokalmiljøet, fylkespolitikere, representanter fra grunnskolene i Øyregionen, ansatte og elever.

- Da er det viktig å sørge for at det ikke blir stor forskjell mellom elevtallet på skolestedene og kjønnsbalansen. Dermed må vi se på muligheter for å gi noe tilbake til det skolestedet som eventuelt mister studiespesialisering, sier Arntsberg.

 

 

- Dette skal ikke svekke noen av skolestedene

De har vurdert alle yrkesfagene, for å se hvilke som var flyttbare, og har kommet frem til at alle de flyttbare yrkesfagene ligger på Hitra.

Dette er på grunn av at både Naturbruk, Restaurant- og Matfag og Teknikk- og industriell produksjon som ligger på Frøya vil kreve store investeringer hvis de skal flyttes. Dette vil også gjelde for Bygg- og anleggsteknikk på Hitra.

Det er dermed kun Elektrofag, Helse- og oppvekstfag og Service og samferdsel som kan flyttes over til Frøya.  Da gir det mening å flytte studiespesialisering til Hitra.

- Vi vurderer å opprette nye utdanningstilbud også, som Naturbruk med realfagsfordypning som gir generell studiekompetanse, og da legge det til Frøya. Det finnes mange muligheter, og vi er nå i en prosess med å finne ut av hvordan vi skal løse dette, sier Arntsberg.

- Det viktige er at vi sørger for at begge skolestedene er robuste og gode. Dette skal ikke svekke noen av skolestedene, sier han.

 


Får ikke gitt tilbudet elevene skal ha

For ti år siden så gikk man gjennom en lignende forandring da yrkesfagtilbudet ble fordelt på de to skolestedene. Før det så hadde man delvis de samme yrkesfagene på begge skolene.

Den gangen ble ikke studiespesialisering berørt. Men nå er det studiespesialisering som utredes for at utdanningsprogrammet skal bli mer robust og elevene få flere programfag å velge blant.

- Det er rundt 40 elever som har valgt studiespesialisering, og de er fordelt på de to skolestedene. Det er klart det er litt lite for å kunne gi alle tilbud om alle fagene de ønsker, sier Arntsberg.

- Vi har i dag ikke mulighet til å tilby alle fagene som de kan få. Og vi vet at vi kan få det til med noen organisatoriske endringer. Så dette er noe elevene vinner på, sier han.

- Er dere ikke redd for at dette vil føre til nedgang i ungdom som velger studiespesialisering på Frøya, hvis det blir sånn at det legges til Hitra?

- Nei, det var bekymring for dette for ti år siden, da yrkesfagene ble fordelt på de to skolestedene. Men i dag så tror jeg at de aller fleste velger de fagene de ønsker, sier rektoren.

 

Annonser
Annonser