Frøya nyheter

19.01.2019 °C m/s
Annonser
Ingeborg Wahl Eskil Furberg Hoff Marius Furberg Hoff Petter Skaget 1 Sta

Frøya trenger å beholde studie- spesialiseringen

Vi trenger å beholde tilbudet om studiespesialisering på den videregående skolen på Frøya. Det mener Frøya Arbeiderparti som støtter frøyaelevenes kamp mot å flytte studietilbudet til Hitra.

Tore På Sporet Tore Strømøy Redaktør Tore Strømøy
Annonser

HØRING TIL ALTERNATIV ORGANISERING AV STUDIETILBUDET VED

GURI KUNNA VIDEREGÅENDE SKOLE

Av Kirsten Dragsnes, nestleder Frøya Arbeiderparti

 

Frøya Arbeiderparti har registrert et «opprør» fra ungdommen og fra frøyværingen generelt når det gjelder de fremlagte alternativ til organisering av studietilbudet ved de to skolestedene fra rektor.  

Frøya Arbeiderparti har behandlet saken i styret og ønsker å gi sin høring i saken.

Frøya Arbeiderparti går for dagens modell, som er modell 1, hvor studiespesialisering er på begge skolene. Dette er i dag et godt tilbud for ungdommene våre både på Frøya og Hitra.

En gjennomgang av modellene viser at det blir skolestedet Frøya som mister studiespesialisering hvis det ikke blir på begge skolene. Dette blir et stort tap for Frøyaungdommen spesielt og for Frøyas utvikling generelt.

Frøya Arbeiderparti oppfatter dette som en sentralisering av tilbud til ungdommen på Frøya, hvor studiespesialisering flyttes ut av kommunen og innover. 

Frøya har dessverre dårlige erfaringer med slike typer prosesser, der tilbud til befolkningen flyttes innover, først til nabokommunen og deretter videre til Orkdal og Trondheim.  

Frøya og Hitra er vekstkommuner, og pr dato er Frøya den kommunen i landet med størst relativ befolkningsvekst. 

Det er stort sett barnefamilier som bosetter seg i kommunen. Vi vet at familiene som flytter på seg, slår seg ned der hvor det mest komplette tilbudet finnes. 

Så hva gjør dette med bosettingsmønsteret? Vi tror at å flytte tilbudet med studiespesialisering fra kommunen vil ha negativ innvirkning men tanke på videre tilflytting.


Både Frøya og Hitra kommuner har et lavt utdanningsnivå blant befolkningen, dette er noe vi må ta tak i blant annet fordi vi ser at næringslivet trenger mer og mer høyskolefaglig kompetanse.

Å flytte studiekompetanse bort fra en kommune vil ikke stimulere til høyere utdanning, vi vil mest sannsynlig få mindre engasjement rundt utdanning på høyere nivå.


Frøya Arbeiderparti vil heller ikke unnlate å nevne at den desentraliserte strukturen for den videregående skolen i Sør-Trøndelag, er et resultat av fremsynt arbeid administrativt og politisk i fylkeskommunen på 70-tallet. 

Daværende Frøyaordfører og fylkestingsrepresentant Oskar Steinvik skal - sammen med daværende fylkesskolesjef Slåtsven -  ha mye av æren for den desentraliserte modellen vi har i dag.  

Vi frykter tiltak som kan svekke denne modellen.

Vi støtter også Hans Anton Grønskags innlegg i debatten som fremhever kombinertskolen som svært viktig for de desentraliserte skolene.


Annonser
Annonser