Frøya nyheter

20.07.2019 °C m/s
Annonser
Vindmøller 55

Folket sier et rungende nei til vindmøller

En rykende fersk spørreundersøkelse Norfakta har gjort for Frøya.no viser at hele 68 prosent av frøyværingene i dag ville stemt mot bygging av vindpark på Frøya. Frp velgerne er mest positive. Se alle tallene her.

Tore På Sporet Tore Strømøy Redaktør Tore Strømøy
Annonser


Et stort flertall av innbyggerne på Frøya er i mot vindmølleutbygging i kommunen.

Det er den klare konklusjonen etter at Norfakta på oppdrag for Frøya.no denne uka har gjennomført en spørreundersøkelse om vindkraft på Frøya.

250 personer ble stilt følgende spørsmål: 

Hvis det var folkeavstemning om vindmølleutbygging på Frøya i dag, ville du stemt ja, nei eller har du ikke gjort deg opp noen mening.

Et stort flertall på 68 prosent sier at de ville stemt nei.  Bare 22 prosent ville svart ja, mens 10 prosent har ennå ikke gjort seg opp noen mening.


Fra knapt ja i 2005 til klart nei i 2019

12 september i 2005 holdt Frøya en folkeavstemning om bygging av en vindpark på Frøya. 

Den gang ble det et ja flertall til utbygging med knappe 63 stemmers overvekt.

1.177 stemte for og 1.114  stemte mot, som i prosent ble 51,4 prosent for og 48,6 prosent mot.

Ordfører Venstres Arvid Hammernes uttalte til NRK Trøndelag dengang: - Det er ikke noe klart råd. men jeg er glad for at det ble ja.

Ordfører Hammernes fortalte at han var overrasket over at det ble så mange nei-stemmer. 

Men han etterlot ingen tvil om at han vil bruke dette ja-flertallet for å sikre utbygging av vindkraft på Frøya. 

Vindparken enda ikke bygd, men planene er endret. Det samme har folkemeningen, viser dagens meningsmåling.Færre men mye høyere turbiner

I 2005 ble det altså et meget knepet flertall FOR utbyggingen av en stor vindpark med 63 vindmøller.

I daq er planen å bygge en mye mindre vindpark med 14 møller, men med en høyde på hele 180 meter. Og folkeflertallet er MOT.

Mange har ment at planene er så endret, og det er gått så lang tid siden forrige avstemning, at man burde gå for en ny folkeavstemning om vindmøller.

En aksjonsgruppe har levert underskriftslister med over 1500 krav om ny folkeavsgtemning.

Senterpartiet har bedt om at kommunestyret stemmer over kravet, og senere både Høyre, Fremskrittspartiet, SV og AP sagt at de ikke ønsker 180 meter høye master.

Og mens debatten har gått høyt denne uka, har Frøya.no fått utført en spørreundersøkelse.

Den levner liten tvil om folkets mening.

Vindmøller 9 I 2005 var det et knappest mulig ja til vindpark. En folkeavstemning i dag ville gitt et rungende nei til prosjektet.

Kvinnene mest mot

Ser vi nærmere på tallene viser de at det er flere kvinner enn menn som er mot vindmøller på Frøya.

71 % av kvinnene sier nei,  14 % ja   og  14 % ikke har gjort seg opp noen mening.

Hos mennene er imidlertid også nei-flertallet stort

65 % av mennene sier nei,  29 % sier ja   mens 6 % ikke har gjort seg opp meningDe eldste minst mot

Når det gjelder aldersfordeling, er det de mellom 30 og 44 år som er mest mot.

I denne gruppen sier 83 % nei,  14 % ja  og 3 % at de ikke har gjort seg opp noen mening.

Under 30 år:      75 % nei,  20 % ja  , 5 % ikke mening

45-59 år:             63 % nei,  25 % ja   og  12 % ikke mening

Over 60 år:        54 % nei,   28%  nei   og  18 %  ikke mening


Vindmøller 12 Det er blant partiet Rødts velgere motstanden er størst mot vindmøller. Og flest tilhengere blant de som stemmer Fremskrittspartiet.


Neiflertall i alle partier


Vi har også undersøkt hvordan stemningen til vindkraftverk er i de forskjellige partiene. 

Her er det store nei flertall for de fleste partier, bortsett fra i ett. 

Mest mot er de som stemmer Rødt, Senterpartiet og SV hvor nei-flertallet er over 80 prosent. 

I motsatt ende ligger Fremskrittspartiet som er det partiet som har flest vindparktilhengere med hele 43%.  

Nest flest medlemmer som sier ja er det i AP med 21 %. 

Men hos AP er det fortsatt hele 21 % som ikke vet hva de ville stemt.

Denne undersøkelsen ga følgende tall:

Arbeiderpartiet     28 % ja    51 % nei    21 % ingen mening

Frp                                 43 % ja    49 % nei     8 % ingen mening

Høyre                           21 % ja    68 % nei    11 % ingen mening

Senterpartiet          16 % ja    84 % nei    

SV                                   20 % ja   80 % nei

Rødt                              13 % ja   87 % nei

Venstre                        23 % ja   77 % nei

Andre                            65 % ja   29 % nei    5 % ingen mening

Vet ikke                        14 % ja    76 % nei   10 % ingen mening

Ikke svare                      7 % ja    85 % nei     9 % ingen mening

Annonser
Annonser