Frøya nyheter

19.06.2019 °C m/s
Annonser
Sistranda Oversiktsbilder Ovenfra Helikopter 7

Frøya i toppen på Framtidsbarometer

Frøya er en av landets kommuner med lavest økonomisk risiko i kommende fireårsperiode. Det viser en undersøkelse utført av Kommunal rapport.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Hvordan vil det gå med Frøya kommune dersom det plutselig skulle skje endringer i samfunnet, for eksempel av økonomisk art? Det har Kommunal rapport forsøkt å finne ut gjennom Framtidsbarometeret. 

Her identifiserer de hvilke kommuner som har høyest og lavest risiko i den kommende fireårsperioden. Frøya ligger på fjerdeplass av landets kommuner, og er dermed en kommune med svært lav risiko når de har sett på folketall, sysselsetting, næringsliv og økonomi. - Ingen rangering

Kommunal rapport har valgt ut til sammen 22 forskjellige indikatorer som kan gi et bilde av om kommunen har en høy eller lav risiko hvis det skulle bli brå endringer i økonomien eller samfunnet ellers.

Noen har solid økonomi og vil bli budsjettvinnere fremover fordi de har folkevekst - noe som selvsagt også medfører utgifter. Andre sliter økonomisk og vil få kraftig reduserte inntekter fordi folketallet faller og sysselsettingen er lav.

- Framtidsbarometeret er ingen rangering. Hensikten er å gi et bilde på om det er liten eller stor økonomisk risiko for den enkelte kommune de neste årene, målt mot resten av Kommune-Norge, forklarer Kommunal rapport.

- Vi håper Framtidsbarometeret kan være nyttig journalistikk om scenarioene for lokalpolitikerne – og at det skal komme innbyggerne til gode. 

Annonser
Annonser