Frøya nyheter

26.04.2019 °C m/s
Annonser
Nav Skilt Illustrasjon

Frøya har høyest ledighet i fylket

Ledigheten har aldri vært lavere i Trøndelag. Kun 1,8 prosent var helt ledig i Trøndelag i oktober. På Frøya opplever man imidlertid en økning i ledigheten på 41 prosent fra i fjor.

Annonser

Pressemelding fra NAV Trøndelag:


Ledigheten fortsetter å synke utover høsten. 1,8 prosent av arbeidsstyrken var helt ledig i Trøndelag i oktober, og det er den laveste oktoberledigheten som er registrert noen gang.

- Det er gledelig å se at den positive utviklingen fortsetter. Vi er nå på nivå med mai og juni, hvor vi også hadde en rekordlav ledighet i Trøndelag. Og tilgangen på stillinger fortsetter å vokse. Dette tyder på et arbeidsmarked i god utvikling, sier regiondirektør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum.

12 kommuner har en ledighet på 1 prosent eller lavere. Snåsa er den kommunen med alle lavest ledighet på 0,6 prosent, en nedgang på 33 prosent fra samme tid i fjor. 

Frøya har den høyeste ledigheten med 2,7 prosent, en økning på 41 prosent fra i fjor. Meråker og Levanger har nest høyest ledighet i fylket, begge med 2,3 prosent.


 

Flere ledige menn enn kvinner

Antall arbeidsledige i Norge var totalt 61.531 personer ved utgangen av oktober. Det tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 7 prosent sammenlignet med oktober 2017. 

Nedgangen i Trøndelag fortsetter og i oktober er det 4.350 ledige, det er 255 færre ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 6 prosent. Ledigheten blant menn er på 1,9 prosent, mot 1,7 prosent hos kvinner.

- Det er 464 flere ledige menn enn kvinner. Vi ser at nedgangen nå er større blant menn enn kvinner og i oktober er nedgang i ledigheten størst i mannsdominerte yrker som bygg og anlegg, ingeniør -og ikt-fag og industrifag. Her er det 302 færre ledige enn på samme tid i fjor, sier Wigum.

 

Fokus på unge og innvandrere

Ungdomsledigheten i Trøndelag er på 2,3 prosent. I alt er 1.430 personer under 30 år uten arbeid. 33 prosent av de ledige i Trøndelag har innvandrerbakgrunn. Til sammen 1.430 personer.

- Med inkluderingsdugnaden håper vi å få flere arbeidsgivere på banen. Vi trenger flere arbeidsgivere som stiller opp slik at vi får ungdom under 30 år og innvandrere raskt ut i arbeid eller arbeidsrettede tiltak, sier Wigum.
 


Stor etterspørsel etter helse- og omsorgsarbeidere

Det er kun tre regioner i landet som har lavere ledighet i Norge; Sogn og Fjordane (1,3 %), Oppland (1,6 %) og Troms (1,5 %). 

Den aller laveste ledigheten finner vi innen undervisning og akademiske yrker hvor ledigheten er 0,7-0,9 prosent. Høyest ledighet er det innen reiseliv og transport med 3,8 prosent ledighet.

Per 31. oktober var det 3.251 registrerte ledige stillinger i Trøndelag. Det tilsvarer en økning på 33 prosent endring fra i fjor. På landsbasis er det totalt 38.988 ledige stillinger.

- Det er spesielt mange ledige stillinger innen pleie og omsorg. På landsbasis er det 6.630 ledige stillinger i denne bransjen og vi opplever stor etterspørsel etter helse og omsorgsarbeidere også i Trøndelag, sier Wigum.


Annonser
Annonser