°C
Annonser
Erosion Vindmølle

Advarer mot forurensning fra vind- turbinene

Sivilingeniør Christian A.Lysholm mener det er gjort alt for få undersøkelser om faren for forurensning fra vindturbinene. Oljerester, fibre og giftige kjemikalier blir spredt i terrenget, mener han og spør hvilke tiltak som er gjort for å hindre slike ting.

Annonser


AV: Christian A Lysholm, siv.ing.Bortsett fra de åpenbare ødeleggelser av landskap og økologi er det ting som ikke, eller knapt, blir belyst i høringer og konsekvensanalyser når det gjelder vindindustrien.

Jeg syns at pressen skylder allmenheten å gå hardere på utbyggerne, og myndigheter (NVE m fl) angående fenomener som infralyd og forurensninger.

Noen forurensninger er åpenbare: Ved riving av vend turbiner ser det ut til at det er vanlig at tårnene, med naceller og blader intakt, bikkes overende.

Oljerester og fibre osv spres i terrenget. Dette er ikke akseptabelt i nedslagsfeltet til vannforsyning.

Hvordan vil disse utbyygerne håndtere rivingen, når den tid kommer?

Hvilken beredskap men henblikk på forurensninger har de i tilfelle brann i installasjonene?.

Alle turbinbladene har et eller flere ytre, beskyttende lag av polyuretan. Med tilsetninger av UV absorberende kjemikalier.

Hvilke stoff og i hvilke mengder bruker TE på Frøya?

Hvilke tiltak har de mot spredning av avflassende polyurethan, UV stoppere og andre giftige kjemikalier?

Det er vanlig at det i løpet av få år slites hull i disse giftige kjemikaliene, slik at også kompositter inklusive fibre spres ut i omgivelsene.

Senest i fjor måtte over 1600 turbinblader tas ned for reparasjoner i Ørsted sin offshore "park" ved Anholt. Det var etter 4 års drift.

Frøya har også et tilnærmet maritimt miljø med salt når det er SV V og NV og nordavær.

Har TrønderEnergi en alternativ plan for fullgod vannforsyning for Frøya?


Vedlagt bilde av slitasje/erosjon på turbinvinge.

Annonser
Annonser