Frøya nyheter

01.06.2020 °C m/s
Annonser
Salmar-Rataren-Merd-12

Foreslår å innføre omstridt lakseskatt

Flertallet i skatteutvalget foreslår å innføre 40 prosent grunnrentebeskatning for norsk oppdrettsnæring.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser


Staten rådes til å innføre en skatt på overskudd i havbruksnæringen. Utvalget som har vurdert skattleggingen av havbruk, la frem sin rapport til finansminister Siv Jensen (FrP) mandag formiddag.

Her kommer det frem at flertallet foreslår en lakseskatt på 40 prosent.

- Havbruksnæringen tjener penger på fellesskapet sine naturressurser. Da må fellesskapet også få noe tilbake, sa utvalgsleder Karen Helene Ulltveit-Moe, i følge NRK.no.


Utvalget er delt

Høsten 2018 oppnevnte regjeringen et partssammensatt utvalg, som fikk i oppgave å vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet får en andel av grunnrenten, også fra eksisterende tillatelser.

Utvalget ble i tillegg bedt om å vurdere hvordan skatteinntektene fra det samlede skattesystemet for havbruk, inkludert inntekter fra tildeling av nye tillatelser til å drive havbruksvirksomhet, skal fordeles mellom kommunesektor og stat.

Videre ble utvalget bedt om å utrede hvordan kommunenes andel av inntektene kan bli mer stabile og forutsigbare.

Utvalget er delt i spørsmålene om hvorvidt det skal innføres en ny skatt, og hvilken modell som skal benyttes, for å hente inn grunnrente også fra eksisterende tillatelser.Flertallet foreslår grunnrenteskatt

Flertallet foreslår at grunnrente i havbruksnæringen hentes inn gjennom en overskuddsbasert, periodisert grunnrenteskatt.

- En slik skatt har vi gode erfaringer med fra petroleums- og kraftsektoren, skriver utvalget i en pressemelding.

- En overskuddsbasert grunnrenteskatt vil tilpasse seg lønnsomheten i næringen i motsetning til en produksjonsavgift, som ikke avhenger av lønnsomheten. Skatten tar dermed høyde for svingninger i lønnsomheten på grunn av sykdommer (biologi), teknologi og markedsforhold. En produksjonsavgift må derimot betales selv om bedriften går med underskudd, forklarer utvalget.

Flertallet i utvalget foreslår at en eventuell grunnrenteskatt bør fordeles mellom stat og kommune, ved at vertskommunene får innbetalt en produksjonsavgift fra oppdrettsselskapene, som selskapene kan trekke fra på selskapsskatten.

Flertallet mener også at eiendomsskatten på oppdrettssanlegg i sjø bør avvikles forutsatt at det innføres en ekstrabeskatning av havbruksnæringen.

Mindretallet mener det ikke bør innføres en grunnrenteskatt for havbruksnæringen, og at dagens modell for innhenting av grunnrente gjennom auksjoner av ny produksjonskapasitet bør videreføres.

Mindretallet foreslår å opprettholde eiendomsskatten på oppdrettsanlegg i sjø.- Må balansere hensynet til næring, miljø og lokalsamfunn

Mandag mottok finansminister Siv Jensen (Frp) NOU-rapporten som representerer utvalgets syn. Regjeringen har ikke tatt stilling til forslagene ennå.

Jensen kommer med følgende uttalelser:

– Norge er verdens største produsent av atlantisk laks. Derfor er det viktig at myndighetene legger til rette for en bærekraftig, levedyktig og lønnsom havbruksnæring, sier finansminister Siv Jensen (FrP) i en pressemelding.

– Havbruk er en av fremtidens næringer i Norge. Kompetansen og verdiskapingen i havbruksnæringen er av stor betydning for landet vårt. Det må vi ta vare på, sier finansministeren.

Regjeringen sender i dag utredningen på høring uten at den er politisk behandlet, med tre måneders høringsfrist. Stortinget har bedt om at regjeringen kommer tilbake med en vurdering i løpet av våren.

– Vårt mål er å balansere hensynet til næringen, miljøet, lokalsamfunnene og det norske folk på best mulig måte, avslutter finansminister Siv Jensen.Annonser
Annonser