Frøya nyheter

01.06.2020 °C m/s
Annonser
Thomas Sandvik Økonomisjef Regnskap FOTO: Arkivfoto av økonomisjef Thomas Sandvik.

Foreslår å bruke 17 millioner mer i 2020

Rådmanns råd til frøyapolitikerne er å øke budsjettet med ca.17 millioner i 2020.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

I neste uke starter formannskapet sine budsjettforhandlinger for 2020. Nå er rådmannens forslag klart. Det viser at Frøya kommune er inne i gode tider.

- Jeg kan ikke si noe annet enn at det går godt for Frøya kommune. Vi har en av de høyeste skatteinngangene i Trøndelag, sier Thomas Sandvik, økonomisjef i Frøya kommune.

- Ønskene fra virksomhetene ligger likevel over det vi har råd til. Vi kan ikke innfri alle ønsker. Rådmann foreslår også å gjøre justeringer i forhold til tiltakene som lå inne for 2019, sier Sandvik.

- Den totale økningen i budsjettforslaget ligger likevel på ca. 17 millioner kroner fra 2019 til 2020, sier økonomisjefen.


Merker voksesmertene

Han forklarer at de 17 millionene skal gå til å videreføre dagens lovpålagte oppgaver, i tillegg til en del driftstiltak knyttet til å rette opp ubalanser i driftsbudsjettene.

- De siste årene har Frøya kommune hatt en befolkningsvekst som er blant de høyeste i landet. Økt antall innbyggere er positivt, men det gir også kommunen utfordringer. Vi merker voksesmertene, sier Sandvik.

- Kommunens velferdstilbud og kommunale tjenester utfordres på grunn av dette. Derfor er behovene større enn hva vi har økonomisk ramme for å romme, sier økonomisjefen.

Rådmannen foreslår derfor å justere en del tiltak som ikke er lovpålagt. Det er snakk om tiltak som festivalstøtte (310.000 kroner), og støtte til Tour de Frøya (25.000), Øylekene (30.000), Trøndersk Matfestival (80.000).

- Noen av tiltakene som er foreslått justert, kvalifiserer til alternative støtteordninger som kommunen har, sier Sandvik.


Havbruksfondet kommer i tillegg

I neste uke skal formannskapet vurdere om de er enige i rådmannens forslag, og se på virksomhetenes ønsker.

- Det blir opp til politikerne å avgjøre hvordan ressursene skal fordeles, sier Sandvik.

- De 13,4 millionene fra Havbruksfondet er ikke lagt inn i budsjettet. De ligger også tilgjengelig til fri bruk for Frøya kommune. Det skal opp som en egen sak senere i vinter, sier økonomisjefen.

- Vi kan ikke si annet enn at vi er inne i en god situasjon. Selv om man alltid skulle hatt mer å gå på, er vi heldige som snakker om vekst og utvikling av tjenestene i kommunen, sier Sandvik.

Annonser
Annonser