Frøya nyheter

29.03.2020 °C m/s
Annonser
Alle Hater Johan Jpg "Alle hater Johan" vil bli en fargerik komedie om enstøinger, og Nordisk Film har valgt Titran som innspillingssted av filmen.

Flytter opptak av "Alle hater Johan"

Nordisk Film Production og Film in Norway ser ingen annen utvei enn å flytte filminnspillingen av "Alle hater Johan".

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

- En filmproduksjon er like sårbar for en pandemi som en hvilken som helst bedrift.

Slik starter Nordisk Film Production og Film in Norway sin pressemelding med informasjon om opptak av spillefilmen "Alle hater Johan", som skulle spilles inn på Titran i vår.


Flytter opptaket til høsten

Med opprinnelig opptaksperiode satt til tidsrommet 20.april til 22.mai 2020, forsøkte de først å forskyve opptaksstarten med én uke.

Nå ser de at det ikke vil hjelpe.

- Med utgangspunkt i informasjonen vi har per dags dato, har epidemien stor spredning og helsetjenesten opplever økende press. For å slå ned på den utstrakt og vedvarende smittefaren, er det Nordisk Film Production og Film in Norways vurdering at det er nødvendig å ytterligere flytte opptaket til høsten 2020, opplyser produsent Elisabeth Kvithyll og co-produsent Joachim Lyng i pressemeldingen.


Vil spille på lag med lokalsamfunnet på Frøya

Nordisk Film Production og Film in Norway følger den forlengede unntaksperioden, samt de forhåndsregler og forbud satt ned av myndighetene.

- Helsen, tryggheten og sikkerheten til samtlige i staben er Nordisk Film Production og Film in Norways høyeste prioritet, og at lokalsamfunn og alle filmens hjelpere på Frøya holder seg trygge og friske, sier Kvithyll og Lynd.

- Produksjonen er avhengig av godt samarbeid med lokalbefolkningen på Frøya, og dette er høyst utfordrende med tiltakene som er i kraft, sier de.

- Jobben som er lagt ned så langt er ikke forgjeves. Straks det er mulig over sommeren, igangsettes siste del av preproduksjonene, og hele filmteamet gleder seg til å gjennomføre opptakene på Frøya til høsten.

Per nå jobber Nordisk Film Production og Film in Norway med å kartlegge ny produksjonsperiode, og aktuelt tidsrom strekker seg fra ultimo juli til primo oktober 2020.


Annonser
Annonser