Frøya nyheter

27.05.2020 °C m/s
Annonser
Pål Sæther Eiden Høyre

– Feil å rangere Røros over Øyrekka

Høyre og Pål Sæther Eidem sier et klart ja til Øyrekka folkehøgskole. Nå ber de om tydeligere støtte fra resten av fylkestinget.

Annonser

Pressemelding:

- Vi ser ingen grunn til ikke å si et tydelig ja allerede nå, sier Pål Sæther Eiden, Høyres gruppeleder på fylkestinget.

Mens Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet ville si et tydelig ja til ny folkehøgskole på Mausund, nøyde flertallet (AP, Krf, SV og SP) seg med å vedta at «Fylkesutvalget støtter videre arbeid for senere opprettelse av Øyrekke folkehøgskole».

Det er ikke godt nok, mener Sæther Eiden.

- Jeg kommer selv fra en kystkommune som lever av havet, nemlig Nærøysund, forteller Sæther Eiden.

- Derfor er det lett å forstå hvilket fantastisk tilbud for ungdom dette kan bli. Jeg må innrømme at jeg er litt skuffet over at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke er mer entusiastiske støttespillere, sier han.Ikke nødvendig å prioritere

Fylkesutvalget skulle vurdere om fylkeskommunen bør støtte opprettelsen av to nye folkehøgskoler i Trøndelag - Øyrekka folkehøgskole og Røros folkehøgskole.

Ap, Sp, SV og Krf gikk for å støtte opprettelse av Røros folkehøgskole, men valgte å sette Øyrekka folkehøgskole på vent foreløpig.

Høyre ville støtte begge:

- Høyre mener det ikke var nødvendig å prioritere mellom to gode søknader. Kystkultur er viktig for Høyre, og jeg skulle ønsket at fylkeskommunen ikke rangerte de søknadene, sier Sæther Eiden.


Unikt konsept

- Skolen vil ytterligere styrke det kystfaglige miljøet på Frøya og bidra til god rekruttering til oppdrettsnæringen og andre kystnæringer. Det er ikke bare Frøya som drar nytte av dette, men hele Trøndelagskysten, mener Sæther Eiden.

Han får tilslutning fra frøyaordfører Kristin Strømskag (H).

- Frøya har et fantastisk fagmiljø innen kystnæringene. Aktører som SalMar, Mowi, Måsøval fiskeoppdrett, Lerøy, Ervik Laks og Ørret, Sintef Ocean, Blått Kompetansesenter og Mausund Feltstasjon er mulige samarbeidspartnere for en folkehøgskole, sier Strømskag.

- Øyrekka folkehøgskole skal være en opplevelsesrik skole med høyt faglig nivå. Fagtilbudet har som mål at ungdom skal bli fengslet av de muligheter som ligger i en videre studie eller fagutdanning knyttet til kystens næringer i bred forstand, og der de får kunnskap om og kjennskap til hvordan det er å leve med havet rundt seg gjennom alle årstider, sier hun.


Fremtidens næring

- Øyrekka Folkehøgskole er et initiativ som tar innover seg viktige utviklingstrekk både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, sier Strømskag og Sæther Eiden, og peker på at Norge i årene fremover står overfor store endringer for å skape en bærekraftig utvikling.

- Ingen andre folkehøgskoler har et undervisningsopplegg som er rettet mot den utviklingen som vi vet må komme, sier de.

- Vi er også opptatt av at Trøndelag som Norges matkammer trenger rekruttering av motiverte ungdommer til matnæringene. En Folkehøgskole er ingen yrkesutdanning, men den kan bidra til å motivere elevene til å satse på en fremtidsnæring hvor vi trenger arbeidskraft, sier Sæther Eiden.Viktig for rekruttering til blå næring

Også Høyres stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth er en sterk tilhenger av denne folkehøgskolen.

- Øyrekka folkehøgskole er et spennende prosjekt for utvikling av øyregionen, og ikke minst rekruttering til blå næring. I årene som kommer, trenger vi mange nye arbeidsplasser langs kysten. Et slikt prosjekt vil kunne bidra til det og bosetting langs hele kysten.Annonser
Annonser