°C
Annonser
Jula 2008 056

Får lov å gå iland på Finnværet

For å pusse opp fyrstasjonen og for å legge til rette for forsiktig økoturisme i Froan, gir Fylkesmannen i Sør Trøndelag Finnværet fyr AS dispensasjon fra iladsstigingsforbudet på øya om sommeren.

Tore På Sporet Tore Strømøy Redaktør Tore Strømøy
AnnonserFylkesmannen i Sør Trøndelag gir Finnværet fyr AS dispensasjon til ilandstiging på Valøya på Finnværet fyr i nye tre år. Selskapet fikk sin første dispensasjon fra ilandstigingsforbudet i 2009, og fylkesmannens miljøvernavdeling er godt fornøy med måten selskapets folk har oppført seg på i verneområdet. Finnværet fyr AS skrev en leieavtale med kystverket i Midt-Norge i 2009 for leie av fyret i Froan. Selskapet står for vedlikehold og oppussing av fyrstasjonen og for næringsrettet aktivitet på fyret. Finnværet fyr AS jobber for å berge fyret fra forfall, og for å ruste det opp til forsiktig økoturisme.  

Idylliske Finnværet er fuglenes sted.  Lykke tilDet er forbudt å gå i land i Froan naturreservat i perioden 1 april til 10 august, men siden Finnværet fyr AS har brukt dispensasjonen så godt, får de nå både nye tre år og et lykke til fra Fylkesmannen. Det er kun personer som har tilknytning til selskapet som får lov å gå i land på Valøya, og ferdselen må foregå på veiene og umiddelbar nærhet. Ellers på øye får ingen lov å ferdes med tanke på hekkende fugl. Det er mest ærfugl og gås som hekker på Finnværet, samt ravn. Dispensasjonen medfører at de som går i land må utvis stor hensyn til fuglelivet, men økoturisme er et satsningsområdet.


Annonser
Annonser