Frøya nyheter

01.06.2020 °C m/s
Annonser
Nessadalen Vei Vindkraftverk

Fant ingen avvik i Ekstudalsvatnet

Trønderenergi har hatt med seg miljørådgiver for å sjekke ut tips om at borestøv fra anleggsvirksomheten forurenser vannet til ørretstammen i Ekstudalsvatnet. De fant imidlertid ingen avvik.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Eskil Sandvik sendte denne uken advarsel om faretruende forhold i forbindelse med vindkraftutbyggingen i Nessadalen. Hjortejegere hadde varslet om grått vann som rant ut fra Ekstudalsvatnet.

Sandvik uttrykte bekymring for at vannet er forurenset av borestøv og slam, og mente at det var farlig for fisken som lever i vannet.


Finner ingen avvik

- Vi har hatt kontinuerlig oppfølging, men sendte ut vår byggeledelse med miljørådgiver for å sjekke ut bekymringsmeldingen. Vi gjorde undersøkelser både tirsdag, onsdag og torsdag denne uken, forteller Torbjørn Aadal, prosjektleder for vindkraftutbyggingen på Frøya.

- Vi finner ingen avvik. Vi finner ikke sedimenter i bekken, avrenning eller forurensning, sier Aadal.

- Blir forurensningsmyndigheten varslet om dette?

- Nei, vi fant ingen avvik å melde ifra om til forurensningsmyndigheten, sier prosjektlederen. Men i henhold til normal prosedyre så rapporterer vi dette til NVEs miljøtilsyn.


- Vi har fokus på dette

Aadal forteller at de har gjennomført visuelle kontroller i området. Det var imidlertid ikke optimale forhold, med tanke på at vannet var fryst.

- Det er tilnærmet null vannføring. Men vi finner ikke noe avrenning eller overflatevann. Finner vi noe gjør vi tiltak. Vi vil ha rutinemessig oppfølging og spesielt følge med på dette i nedbørsperioder, sier Aadal.

- Vi har laget en detaljplan der hensynet til vannene kommer frem. Vi har fokus på dette. Det er uttrykt bekymring for flere vann som vi kommer til fremover i byggeperioden. Vi tar de sikkerhetstiltakene som er mulig for å unngå å påvirke vann som er i området, sier prosjektlederen.


Annonser
Annonser