Frøya nyheter

20.07.2019 °C m/s
Annonser
Aasheim

-Færre turbiner gir redusert naturinngrep

Andreas T. Aasheim, spesialrådgiver i Norwea, mener at frøyværingene har rett i at vindparken ikke er lik den folket stemte over i 2005. Den er betydelig mindre. Han mener at en folkeavstemning ikke vil kunne endre utbyggers planer.

Annonser

Av Andreas T. Aasheim, spesialrådgiver Norwea:


 
Etter at nyheten om at vindkraftverket på Frøya nå skal realiseres ble sluppet sist uke, har temperaturen vært til dels høy. Jeg vil gjerne få bidra med å redegjøre litt for både saksgang, og prosessen videre.Vil ikke kunne endre konsesjonen
 
Først og fremst: Spørsmålet om det kan bygges vindkraft på Frøya ble avgjort i 2013, da Olje- og energidepartementet stadfestet konsesjonen til Frøya vindkraftverk. Vedtaket til departementet avsluttet en konsesjonsprosess som begynte tilbake i 2004. 

Eventuelle endringer i flertallet i kommunestyret eller en ny folkeavstemning vil ikke kunne endre konsesjonen. 

Jeg noterer like fullt at det nå har blitt fremmet krav om en ny folkeavstemning, lik den som ble avvist i 2013. Blant annet har det blitt uttalt at vindkraftverket som nå blir realisert, er et helt annet enn hva det ble stemt ja til tilbake i 2005: Det er selvsagt helt riktig.Mer elektrisk kraft fra færre turbiner

Det man stemte over i 2005 var utbyggingen av 200 MW vindkraft, tilsvarende 60-70 turbiner, og et planområde på over 26 km2. Det prosjektet som nå blir realisert er på 58,8 MW, og med kun 14 turbiner. Planområdet er også redusert til 6,6 km2. 

Vi snakker altså om et prosjekt som er betydelig mindre, med betraktelig reduserte naturinngrep, og som beslaglegger vesentlig mindre areal enn det man ble bedt om å ta stilling til i 2005. 

Teknologiutviklingen gjør at hver enkelt vindturbin nå yter 4,2 MW, mot bare 2,3 MW for noen få år siden. På Hitra har man 24 vindturbiner som hver yter 2,3 MW, og som produserer 156 GWh fra sine 55 MW. 

De 14 turbinene som kommer på Frøya vil yte 58,8 MW, og produsere 200 GWh: Vi får altså mye mer elektrisk kraft fra færre turbiner! 
Inntekter og arbeidsplasser 

På Geitfjellet i Snillfjord fikk Fosen Vind innvilget og endre turbintype fra Vestas V117 3,6 MW, til Vestas V136 4,2 MW turbiner. 

Den økte rotordiameteren fører til at turbinene totalt sett blir høyere, men samtidig er det god samfunnsøkonomi at vi benytter mest mulig moderne teknologi når vi bygger vindkraft. 

Alternativet er flere turbiner, og dermed større naturinngrep enn nødvendig. Det er ingen tjent med.

Vindkraftverket på Frøya vil bli synlig, og det vil medføre inngrep i naturen. Men samtidig vil vindkraftverket generere så vel inntekter som arbeidsplasser til kommunen, og det vil være et viktig bidrag i kampen mot klimaendringene. 

Anlegget vil produsere nok fornybar kraft til å drift i overkant av 80.000 elbiler, for eksempel. 

Samtidig er det verdt å minne om at det ikke er mange årene siden Statnett så seg nødt til å investere 1 milliard kroner i et gasskraftverk på Tjeldbergodden, for å bøte på kraftunderskuddet i regionen. 

Med utbyggingen av vindkraft på Frøya og ellers i regionen, bedrer man kraftsituasjonen, og man bedrer forsyningssikkerheten til Frøya betydelig, til glede for folk og næringsliv.
 

Annonser
Annonser