Frøya nyheter

19.01.2019 °C m/s
Annonser
Frøya Idrettspark

Får endelig løpebane med fast dekke

Endelig skal løpebanen på Frøya idrettspark på Nabeita få løpebane med fast dekke. Det skjer ved at Frøya kommune går inn og garanterer for den siste millionen som trengs for å gjøre derfig banen. En 15 år gammel drøm går i oppfyllelse for friidrettsfolket.

Tore På Sporet Tore Strømøy Redaktør Tore Strømøy
Annonser

Frøya kommune sier ja til å bli med å ferdigstille løpebaner ved Frøya Idrettspark på Nabeita. 

Dette gjør de ved å garantere for et lån på inntil 1.2 millioner kroner. Saken skal opp i formannskapet og rådmannen er positiv til lånet. 

Med de pengene som allerede er på plass, samt enorm dugnadsinnsats av Nabeita idrettslag, ligger alt klart for et kjempeløft for friidretten på Frøya. 

Enda et stort idrettsanlegg er snart på plass.

 

 

15 års planer

 

Planene om løpebaner har versert i snart 15 år, og nå vil idrettsparken endelig realisere dem. 

Planen er at et fullverdig friidrettsanlegg med 400 meters løpebane skal stå klar i løpet av vinteren -våren. 

Idrettsparken eies av Nabeita idrettslag, Frøya fotballklubb og Frøya kommune. 

Nabeita IL har søkt og fått innvilger spillemidler, både til kunstgressbanen og nå til løpebaner. 

Og det er viktig at det ikke går for lang tid før midlene brukes, om de ikke skal bli trukket tilbake.

 

 

Gjeldsfri

 

 

Verdien på Frøya Idrettspark er beregnet til mellom 5 og 10 millioner kroner, og anlegget er uten gjeld. 

Mye av verdien er opparbeidet gjennom dugnad. Frøya kommune yter et tilskudd på kr. 100 000 i året for å kompensere for manglende dugnadsinnsats. 

Det meste av grunnarbeidet til løpebanene er allerede gjort på dugnad og toppdekket har en kostnad på kr 2 156 950.

 

 

For friidretten

 

Ved å ferdigstille løpebanene på Nabeita vil Frøya kunne tilby både idretten og skolene en fantastisk arena for fysisk trening, mener rådmannen. 

Rådmannen håper at Nabeita gjennom legging av løpebaner igjen vil satse på friidrett som de har lykkes godt med tidligere. 

Rådmannen ber videre at friidrettsmiljøet på Hitra også tilbys å benytte anlegget da dette vil være den eneste friidrettsarena med løpebaner men internasjonale mål i vår region. 

Frøya kommune forutsetter at anlegget stilles vederlagsfritt til disposisjon for skolene i kommunen på dagtid.

Annonser
Annonser