°C
Annonser
Bjarne Hakon Hanssen Havbrukskonferanse 2017

– Eventyret Frøya er en godt skjult hemmelighet

Bjarne Håkon Hanssen mener at Frøya et prakteksemplar i distrikts-Norge. Det må flere få vite, sier Hanssen. Han mener at den viktigste næringsstrategien til Frøya bør være å fortelle om eventyret Frøya.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

- For et eventyr Frøya har vært med på de siste årene, sier Bjarne Håkon Hanssen.

- Når vi ser på sysselsetting, bosetting, verdiskapning og utvikling er Frøya et prakteksemplar i distrikts-Norge. Sånn kan det gå hvis man gjør ting rett - og sannsynligvis har en god blanding av flaks og dyktighet, sier Hanssen.

- Det er likevel en godt skjult hemmelighet hvor makeløst dette er, sier Hanssen.- Det er ellevilt

Hanssen er tidligere landbruksminister, arbeidsminister og helseminister. Nå er han partner i Kruse Larsen og bidrar til å finne de beste løsningene for tunnelrehabliteringen på Frøya.

Han er også nytt styremedlem og nestleder i Frøya næringsforum. I tillegg er han blitt halvt frøyværing med sitt hyttekjøp i Sandvika.

- Jeg skal innrømme at jeg ikke hadde mye detaljkunnskap om Frøya før jeg kjøpte meg hytte her, sier Hanssen.

- Jeg var klar over at Salmar gjorde seg bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Det jeg ikke visste var at Måsøval, Lerøy, Frøy, Mowi, Bewi, Scale Aq, Kystteknikk også opererte på det nivået de gjør. Det er helt ellevilt, sier han.

- Det må vi bli flinkere til å kommunisere ut til omverdenen!- Har åpenbart ikke peiling

Denne uken var Hanssen invitert inn i Frøya kommunes nettmøte om "strategisk næringsplan". Her skulle næringslivet få komme med sine innspill til hva de mener er viktig for å kunne utvikle seg videre.

Hanssen mener at det viktigste Frøya kommune gjør er å la flere bli bedre kjent med eventyret som foregår ute i havgapet.

- Tunnelrehabiliteringen er et godt bilde av mangelen på kunnskap om Frøya. Fylket la i utgangspunktet frem et stengingsregime av Frøyatunnelen, som viste at de åpenbart ikke har peiling på hvilket næringsliv som opererer på Frøya, sier Hanssen.

- Det viser at det ennå må gjøres en stor jobb med å kommunisere hva som faktisk foregår her, mener han.Sikre rammevilkår som gagner videre vekst

Det er mange ting som må på plass for å sikre videre vekst i næringsutviklingen på Frøya; Riktig kompetanse, nok næringsareal, bolyst for 24-timersmennesket, gode utdanningsfasiliteter, bra infrastruktur og offentlig kommunikasjon, for å nevne noe.

Hanssen mener at det aller viktigste for å fortsette å være en ledende havregion, er å skaffe næringen de aller beste forutsetningene for å lykkes.

Det betyr gode rammer.

- Kommunen må jobbe med hvordan man forteller om Frøya; øke kjennskapen og kunnskapen. Ta en tydelig posisjon og bruke den til å sikre seg rammevilkår som gagner videre vekst, oppfordrer Hanssen.

- Man må ikke ta for gitt at rammebetingelsene vil ligge fast til evig tid. Derfor tror jeg det er viktig å utfordre kommunen på å ta posisjonen og sikre dere rammebetingelsene som skal til, for å kunne fortsette den verdiskapningen som er her.

- Den utviklingen som skjer på Frøya er til glede både for lokalsamfunn, Trøndelag og Norge. Det må flere få vite om, sier Hanssen.


Annonser
Annonser