Frøya nyheter

19.01.2019 °C m/s
Annonser
Mariguro2

Et budsjett for å få flere i arbeid

De nye stortingsrepresentantene fra Sør Trøndelag ,Guro Angell Gimse og Mari Holm Lønseth (H) er godt i gang med sin nye hverdag. Nå har de skrevet et innlegg om budsjettet.

Tore På Sporet Tore Strømøy Redaktør Tore Strømøy
Annonser

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen


ET BUDSJETT FOR Å FÅ FLERE I ARBEID 

 

Skrevet av Guro Angell Gimse og Mari Holm Lønseth

Stortingsrepresentanter for Høyre i Sør-Trøndelag

 

Høyre har vunnet folkets tillit til fire nye år i regjering, og vi fortsetter vårt arbeid for å sikre at fremtidige generasjoner også skal kunne bo i et av de beste landene i verden. Vi må sørge for å gi barn, unge, voksne og eldre muligheter og valgfrihet i egne liv, og vi må opprettholde et godt sikkerhetsnett. Skal vi få til dette må vi holde orden på økonomien slik at det skapes nye jobber og at flere kommer i jobb. Samtidig må vi modernisere og forbedre offentlig sektor. Vi må rett og slett få mer igjen for pengene, noe som vil gjenspeiles i neste års budsjett. 

 

Erna Solberg sa allerede i 2011 i sin bok «Mennesker, ikke milliarder», at de enorme oljeinntektene kan føre til at vi utsetter nødvendige omstillinger. Det viste seg å være riktig da vi opplevde et dramatisk oljeprisfall i 2014. Da oljeprisfallet kom, hadde regjeringen allerede påbegynt arbeidet med å legge til rette for at nasjonen skulle få flere bein å stå på. Det var likevel nødvendig å sette i verk finans- og pengepolitiske virkemiddel for å begrense konsekvensene av det dramatiske oljeprisfallet.

 

Regjeringen har latt bedriftene beholde mer penger for å skape nye jobber og har hatt en historisk satsning på bygging av vei og bane. Den offensive oljepengebruken som skulle skape jobber og kvalifisere mennesker for jobbene, har virket. Arbeidsledigheten går ned, veksten går opp og det skapes flere jobber. Nå som folk kommer i jobb, må tiltak over statsbudsjettet reduseres. Tiden er inne for å roe ned pengebruken. 

 

Høyre vil fortsette å gi gode rammevilkår for både etablerte og nye bedrifter slik at disse kan bidra til at flere sysselsettes og at jobber for framtiden skapes. Arbeidet med omstilling og forbedringer må fortsette, særlig i offentlig sektor. Vi må sørge for at vi får mest mulig igjen av folk sine skattepenger.

 

Ap gikk til valg på å øke skattene til vanlige folk og bedrifter. Det vil bidra til at færre jobber skapes. Det er ikke rett medisin for norsk økonomi nå.

 

Vi har mange utfordringer som skal løses og vil forsette å tenke nytt og smartere for å skape flere jobber. Dette vil vi gjøre innen veibygging, togtransport, utdanning og mange andre områder. Forandring og omstilling må til for å bevare det velferdssamfunnet vi har. 

 

Annonser
Annonser