°C
Annonser
Hans Anton Grønskag Paller Vindkraft Demonstrasjon

-Et brutalt angrep på bygde-Norge

Hvor langt kan sentralmakta gå når det gjelder å dra klima-kortet? Det spør Hans Anton Grønskag i aksjonsgruppa Nei til vindkraftverk på Frøya.

Annonser

Av Hans Anton Grønskag, Nei til vindkraftverk på Frøya:

DET ER ET BRUTALT OG VULGÆRT ANGREP PÅ BYGDE-NORGE VI ER VITNE TIL!

Hvor langt kan sentralmakta gå når det gjelder å dra KLIMA-KORTET?

Vi sitter ved utbyggingsstedet for det som har fått det smiskende vakre navnet "FRØYA VINDPARK"! Folk er forbannet, folk bærer sorg, folk er stolte over at de har ført en nei-til-vindkraft-aksjon i mange år, og at folkeavstemninga 2. april ga 78% for NEI til vindindustri i ørneland og hubroland.

Staten har sørga for at energilova topper alt annet lovverk! Politikerne lar vindkraftindustrien overstyrer naturmangfaldsloven, plan og bygningslov, forvaltningslov - samt alle regler for god, human folkeskikk!

Politikerne har lagt føringene! De har glemt bygde-Norge.

Mange av de som sitter her bor i husene rundt denne industrialiseringa av sårbar og utrydningstrua kystlynghei.

De sitter under korridorene for trekkfuglene, og de kjenner hvert et ørnereir, hvert et hubroreir, hvert et storspovereir - og de har voktet dem, hele sitt liv.

Nettdekning har de ikke, mobildekning har de ikke. De har ikke stått fremst i køen når det har vært snakk om å få av storsamfunnets goder - men de kan gjerne få monstermaster på 180 meter over hodene på seg. De kan godt få livene sine endevendt fordi staten Norge skal selge kraft til beboerne i München, fordi de ikke kan bygge slike konstruksjoner i sine nærområder - på grunn av tysk lovgivning!

Det utøves en arroganse uten sidestykke fra storsamfunnets side overfor dette folket - og alle savner den tiden vi hadde ekte mennesker bak politikermaskene! Mennesker som er i stand til å se mennesker. I stedet møter de kraftspekulantenes rå kraft. De har politikerne sørget for. De endevender våre landskap, og statsmakta kaller det "grønt skifte"!

Vi vet hva det skiftet betyr!


Annonser
Annonser