Frøya nyheter

27.05.2020 °C m/s
Annonser
Olaf Reppe Frp 66

–Er det så urettferdig, Frøya Ap?

Olaf Reppe i Frøya Frp mener at det å gi fritak for vannavgiften er et godt tiltak for å lette økonomien til innbyggerne på Frøya i en vanskelig koronasituasjon.

Annonser

Av Olaf Reppe, gruppeleder Frøya FrP:


Hele verden er i en krise på grunn av Korona-epidemien, og i Norge bidrar regjering, storting, fylker og kommuner med å hjelpe bedrifter og innbyggere å komme seg igjennom denne krisen uten for store men’.

På Frøya fikk de borgerlige som vant valget i fjor høst, en arv fra Ap som hadde lagt ett alt for høyt driftsnivå og kommunen måtte sette i gang nedskjæringer og innsparinger. Kommunen har da ikke økonomi til å bidra til sine bedrifter og sine innbyggere over sitt driftsbudsjett.


Frøya Kommunale Vannverk er ett selvkostområde, der drift og investeringer belastes abonnentene.

Hamarvik og Flatval vannverk er ett privat vannverk som har valgt å stå utenfor det kommunale, og abonnentene der har dermed også betalt mindre avgifter og gjort mindre investeringer. Om de har penger på bok vet jeg ikke.

Det abonnentene i Frøya Kommunale Vannverk betaler for mye settes på ett fond til fremtidige investeringer og utbedringer, her er det vel ett tak hvor mye som kan kreves inn.

Pr. i dag så står det over 22 mill kroner på dette fondet, som egentlig tilhører abonnentene tilknyttet det kommunale vannverket. At da Formannskapet vedtar og ikke innkreve avgift for 2. og 3.tertial 2020 utgjør ca 6 mill, som da reduserer dette fondet tilsvarende.


Dette var antagelig det eneste tiltaket som Frøya kommune kunne bidra med til sine innbyggere. Hitra Kommune har vedtatt det samme med ordfører fra Ap i spissen. Frøya Ap har ikke kommet opp med noen alternativer.

Frøya FrP har ikke plass i formannskapet, men ble sammen med den borgerlige gruppen enige om at dette var kanskje det eneste tiltaket vi kunne gjøre nå og som hadde umiddelbar effekt.


Annonser
Annonser