Frøya nyheter

19.06.2019 °C m/s
Annonser
Frøya-kultur-og-kompetansesenter

Endrer navn på Frøya videregående skole

Frøya og Hitra videregående skoler slås sammen, og får nytt navn. Det nye navnet trenger ikke å ha tilknytning til regionen, sier fylkesutvalget.

Tore På Sporet Tore Strømøy Redaktør Tore Strømøy
Annonser

Navnet Frøya videregående skole er snart en sagablott. Det samme er navnet Hitra videregående skole. For etter at de to videregående skolene slås sammen fra og med 1 august, slik fylkestinget har bestemt, skal skolene få nytt navn. Men det får ikke skolene selv bestemme. Derimot er det nå bestemt at en navnekomité oppnevnt av Sør-Trøndelag fylkeskommune skal finne nytt navn til den nye sammenslåtte skolen på Hitra og Frøya innen mai.

Navn til skolestart

I vedtak fra fylkesutvalget er det bestemt at navneprosessen bør startes nå slik at den nye skolen kan ha et navn klart til skolestart 2016-2017. Fra skolestart i august skal alle ansatte tilhøre den nye skolen. Fylkesutvalget har bestemt at det skal opprettes en navnekomite som skal komme med forslag til Fylkesrådmannen. Samtidig oppretter rektorene en lokal navnekomite med leder.

Komite

Navnekomiteens leder er Hanne Moe Bjørnbet, Ap i komiteen skal også nestleder i komite for opplæring og tannhelse sitte. Det skal også fylkesdirektør for opplæring Inger Johanne Christensen, lederen av den lokale navnekomiteen, en representant for elevorganisasjonen og en person fra språkmiljøet ved NTNU. Komiteen har klar sin innstilling 2. mai og fylkesutvalget vedtar nytt navn i mai.

Ikke regionsnavn

Fylkesrådmannen ønsket også at skolen får et navn som knytter skolen til den geografiske regionen skolen ligger, men dette punktet ble av SVs Rakel Skårslette Trondal foreslått strøket, på vegne av Ap, Sp, MDG, SV og Krf, som betyr at skolen ikke nødvendigvis må få et navn som knytter skolen til den geografiske regionen skolen ligger i. Forslaget ble enstemmig vedtatt i fylkesutvalget.

Annonser
Annonser