Frøya nyheter

25.11.2020 °C m/s
Annonser
Befaring Hoat Kvernøybrua Dyrøya Vei Bru 3 FOTO: Arkivfoto

Enda et år før det blir ny bru

Oppgraderingen av Kvernøybrua vil ikke være ferdig før høsten 2021. Det svarer fylkesrådmannen.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

- Hvorfor tar det så lang tid å ruste opp Kvernøybrua?

Det spørsmålet stilte fylkestingsrepresentant Henrik Kierulf (H) i tirsdagens fylkesutvalgsmøte. Kierulf krevde oppgradering av broen som var lovet å stå trygg og ferdig i løpet av 2020.

Nå svarer fylkesrådmannen i Trøndelag at det har vært jobbet med en ny løsning for broen i lang tid, men at den ikke kommer til å bli ferdigstilt før høsten 2021.

- Dessverre har det tatt lengre tid enn hva vi først antok, men det har ikke lyktes å finne en løsning for utskiftning av tredekket som har vært tilfredsstillende, svarer fylkesrådmannen.


LES OGSÅ: - Kvernøybrua må gjøres ferdig nåHar lovet rehabilitering

Det er ikke godt nok. Det mener både lokale politikere og Høyres Kierulf.

For to år siden var det glatte underlaget medvirkende i en mopedulykke, der en 17 år gammel gutt gikk bort.

Fylkeskommunen har lovet en storstilt rehabilitering av den trafikkfarlige Kvernøybrua. Ennå har de ikke fått til mer enn de akutte tiltakene på stedet.

Veidirektør Eva Solvi har begrunnet det med at broen har blitt en del av et pilotprosjekt, og at koronapandemien har sørget for stopp i utviklingsarbeidet.

Har sett på raskere løsninger

Pilotprosjektet har tatt utgangspunkt i en ny løsning som skal benytte seg av gjenbruk av fundament og brubjelker for denne broen og lignende broer.

- Med de begrensede midler som er tilgjengelig for vedlikehold og utskiftning av broer så er det sentralt å ivareta de broer vi har så langt som mulig. Det ble derfor startet et innovasjonsprosjekt for å finne en god løsning for denne type broer, svarer fylkesrådmannen.

De har derfor sett på alternativer som verken er for dyre eller for tunge. En av mulighetene er en aluminiumsbro.

- Som følge av at dette har tatt lang tid så har vi også sett på andre raskere løsninger. Nytt tredekke vurderes å ikke være en slik mulighet fordi det blir for glatt. Betongplate er også en løsning som ikke blir aktuell på grunn av tyngden, forklarer fylkesrådmannen.
Vurderte gitterrist

De har også vurdert å skifte ut tredekket med en gitterrist. Det gir bedre friksjon enn tredekke.

- Brua ligger på en rettstrekning og et godt stykke fra hus, så gitterrist kan fungere selv om de ellers kan avgi en del støy. Denne løsningen har dessuten relativt kort leveringstid. Hovedproblemet med gitterrister er at syklister og motorsyklister opplever sporing over brua.

Fylkesrådmannen mener derfor at dette ikke er en løsning som gir god nok sikkerhet i dette tilfellet.Jobber med helt ny type plate

Fylkesrådmannen mener at det derfor er riktig å jobbe videre med å utvikle en løsning som kan erstatte disse tredekkene, altså en helt ny type plate.

- Vi har her tilknyttet til oss ekstern kompetanse fra NTNU og NAPIC, opplyser fylkesrådmannen.

- Dette vil da også kunne være løsning for flere av de andre bruene vi har med tilsvarende utfordring. Utviklings- og godkjenningsarbeid på bru er underlagt strenge krav og det er ikke uvanlig at dette tar noe tid.

I mellomtiden er det nedsatt fartsgrense på stedet og skiltet med glatt vegbane. Det er tiltak som skal ivareta trafikksikkerheten frem til oppgraderingen kan gjennomføres.

- Foreløpig fremdriftsplan viser at prosjektering og godkjenning kan ferdigstilles våren 2021 og ferdig løsning tidlig høst 2021, opplyser fylkesrådmanenn.

Annonser
Annonser