Frøya nyheter

20.07.2019 °C m/s
Annonser
Aleksander Søreng Frp Formannskap

-Helt annen vindpark enn det folk sa ja til

Aleksander Søreng og Frøya Frp mener at vindparken utbyggerne ønsker å lage på Frøya nå, ikke er den samme som frøyværingene sa ja til. Derfor ber de om ny folkeavstemning.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

- Frøya Frp er mot at det bygges monstermøller på 180 meter på Frøya. Vi støtter motstandsgruppa i at vi bør få en ny folkeavstemning om de nye planene, sier Aleksander Søreng (Frp).

Etter tøffe diskusjoner i partiet går de nå ut og offentliggjør sitt standpunkt i saken om Frøya vindpark. De er mot vindparken slik planen er i dag.

- Frp er ikke mot utbygging av vindmøller, men dette var ikke det folket sa et knepent ja til i 2006. Vi lytter til folket. Nå må de få si sin mening til de nye planene, sier Søreng. 

- Antall turbiner er redusert, men hver enkelt har blitt langt høyere. Det skal ikke være sånn at de kan endre på planene uten at det blir behandlet politisk, sier han.- Føler oss lurt

Søreng og Frøya Frp synes at motstandsgruppen "Nei til vindkraftverk på Frøya" stiller mange gode spørsmål om konsekvensutredninger og risikovurderinger.

De er enige i at det er mye informasjon som bør ligge på bordet på grunn av endringene som er gjort siden forrige folkeavstemning.

- Vi har aldri sagt ja til 180 meter høye vindmøller. Det er vi sterkt imot. Vi føler oss lurt! Vi håper det ikke er for sent å gjøre noe med det, sier han. 

- Vi er skremt over høyden de nye vindmøllene skal ha og den ødeleggelsen det kan ha. Vi vet at det kan være for sent nå, men vi må si ifra. Vi håper at de snur og ser galskapen, sier Søreng.

- Hvorfor reagerer mange så sterkt på vindparken?

- Det er på grunn av høyden. Fordi Frøya er en så flat øy vil denne vindparken ødelegge naturen vår. Det blir et langt større inngrep enn mange forstår, sier han.


Artikkelen fortsetter under bildet:

Vindpark Vindmøller Forhold Størrelse Sletringen Fyr Her kan du se forholdet mellom vindmøllene som skal komme til Frøya og andre kjente byggverk. Illustrasjon: Kim Edwin Jektvik- Kan ikke forandre så mye på planene

Frøya Frp støtter motstandsgruppen fullt ut, med unntak i kritikken av politikerne og kommunen.

- Jeg synes ikke at det er riktig å legge all skyld på lokalpolitikerne og kommunen. Det er ikke vi som gir konsesjon. Vi har kun forholdt oss til det flertallet stemte for under folkeavstemningen, sier Søreng. 

Han er imidlertid enig i at det bør gjennomføres en ny folkeavstemning.

- Denne utbyggingen vil ikke skje på de rette premissene. Man kan ikke forandre planene så drastisk underveis og mene at folket har fått sagt sin mening. Nå må folket få en ny sjanse til å si ja eller nei, sier han.

- I Frøya kommune har vi lover for hvor mye man kan bygge i høyden. Dersom man ønsker å gå over det må man søke om dispensasjon. Vi er opptatt av å skjerme øya vår for de store inngrepene. Her mener jeg at utbygger burde søkt om dispensasjon for å få endre høyden på vindmøllene i så stor grad, sier Søreng.- Vi må høre på folket

Nå ser han frem til kommunestyremøtet i slutten av januar. Der håper han at samtlige partier kan stå sammen om det samme målet.

- Vi må se på det flertallet stemte for i 2006, og se på dagens planer. Dette er en helt annen vindpark. Dette kan vi ikke stå for, sier Søreng. 

- Vi må høre på folket. Det er de vi representerer. Vi må gi folket en ny sjanse til å si hva de mener, sier han.

Annonser
Annonser