Frøya nyheter

27.05.2020 °C m/s
Annonser
Ordfører Kristin Strømskag Befaring Dyrøya Vei

Disse veitiltakene har Frøya gjort

Mye gjenstår, men Frøya kommune har gjort mange små trafikksikkerhetstiltak de siste årene. Ordfører Kristin Strømskag (H) jobber med en tydelig veistrategi, og ber alle om å sende inn sine bekymringer.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Ti nye busskur og 19 lyktestolper er satt opp rundt omkring på Frøya de siste to årene. Dette er trafikksikkerhetstiltak gjennomført av Frøya kommune.

- Det er mye som gjenstår, men vi har fått på plass mye innenfor kommunens handlingsrom og økonomi, sier ordfører Kristin Strømskag (H).

- Nå må vi fortsette arbeidet og få full oversikt over hvordan vi kan få til mest mulig små tiltak innenfor de rammene vi har, sier hun.


Tydelig strategi

Ordføreren ble med trafikksikkerhetsutvalget på befaring i forrige uke. Der var målet å få en bedre oversikt over alle de ulike utfordringene Frøya har når det gjelder vei og trafikksikkerhet.

Gang- og sykkelveier, asfaltering og veivedlikehold, parkering, lys, busskur; Alt skal deles inn i gruppene de hører hjemme.

- Vei er ikke vei. Det er viktig å være ryddig når man jobber med samferdsel, sier Strømskag.

- Vei differensieres i mange ulike kategorier med ulike midler. Derfor er det viktig at Frøya kommune har en tydelig oversikt og målrettet strategi for å få gjennomført våre prosjekter, forklarer hun.

- Mye av utfordringene i kommunen faller på fylkeskommunen. Der jobber vi kontinuerlig med å få gjennomslag. Samtidig må vi ha lokale planer for de mindre tiltakene kommunen kan gjøre noe med, sier hun.


Gjennomsiktige busskur er et trafikksikkerhetstiltak. Her er busskuret på Nesset.Vil se på forenklede løsninger

Frøya kommune jobber for å være en trafikksikker kommune. Skoler, barnehager og kommunale arbeidsplasser skal oppfylle kriteriene for å kunne kalles trafikksikker.

I tillegg kan de gjennomføre små trafikksikkerhetstiltak som veilys, leskur, busslommer, fartsdumper og lignende.

- Vi ønsker å endre kriteriene i den lokale trafikksikkerhetsplanen slik at den blir mindre firkantet. Vi har opplevd at det er enkelte ting vi ikke får tildelt penger til, på grunn av kriteriene, forteller Strømskag.

Derfor skal de ha en gjennomgang av hele planen.

- Jeg mener at det er viktig å se på forenklede løsninger og vurdere å jobbe etappevis for å skape fremgang, sier Strømskag.

- Vi må også være åpne for å være med på samarbeid med Statens vegvesen og fylkeskommunen der det er mulig. Dersom vi er frempå og løsningsorientert, tror jeg vi får mer gjennomslag, sier hun.


Artikkelen fortsetter under Frøya kommunes bilder:

Si ifra om dine bekymringer

Politikere og Frøya kommune jobber tett opp mot fylkeskommunen for å få gjennomslag for prosjekter som gang- og sykkelvei på Nesset og utbedring av fergeleiet på Dyrøya. Samtidig legger de press på fylket for å holde det de har lovet og skifte ut trebroene på Frøya.

Det er likevel like viktig å få på plass de små lokale tiltakene.

- Vi skal overhodet ikke slippe de store sakene. Der er vi på hugget. Samtidig må vi se på hva vi som kommune kan utrette, sier ordfører Kristin.

- Det er like viktig for den enkelte at de har en trygg plass å gå på og av skolebussen, eller at det er lys langs veien, sier Strømskag.

- Jeg vil oppfordre alle grendelag, FAU, foreldre, besteforeldre; alle i kommunen til å sende oss bekymringsmeldinger dersom det er noe dere føler dere utrygge på eller mener burde vært bedre, sier hun.

- Vi ønsker å ta tak i alt vi får til!


Annonser
Annonser