Frøya nyheter

19.06.2019 °C m/s
Annonser
Asfalt-vei-Hellesvik

Dette betyr statsbudsjettet for frøyværingene

103 milloner til fylkesvegene og 16,8 millioner til tunnelene i Trøndelag, mindre skatt og dyrere NRK-lisens.

Oskar Gårdsrud Paulsrud Oskar Gårdsrud Paulsrud 902 66 958
Annonser

I dag presenterte regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2019 dette vil det bety for deg.

Til fylkesvegene fordeler Kommunal- og moderniseringsdepartementet 100 millioner kroner til opprustning av fylkesvegnettet. I praksis vil penger fra tidligere budsjetterte prosjekter føre til et samferdselsbudsjett på 1,49 milliarder kroner. Av disse pengene vil cirka 103 millioner kroner gå til opprustning av fylkesvegene i trønderlag, og 16,8 millioner gå til tunellsikkerhet i fylket.

Personlig økonomi

I dagligvarehandelen vil man merke at sukkeravgiften på sjokolade og sukkervarer blir borte, men avgiften blir værende på brus og saft.

Alkoholavgiften går opp, brennevinsavgiften øker med 1,5 prosent og øl og vin med 1,4 prosent. Snus og røyk blir også dyrere, her går avgiften for snus og skråtobakk opp 1,9 prosent og røyk opp 1,4 prosent

Øker maksprisen i barnehagen, regjeringen vil øke maksprisen for barnehageplass i to runder neste år: Fra dagens 2910 kroner, til 2990 kroner fra 1.januar 2019 og videre økning fra 1.august 2019 til 3040 kroner. Økningen gjøres blant annet for å finansiere gratis kjernetid for to-åringer i lavinntektsfamilier.

NRK lisensen øker med 61 kroner og vil nå være på 3031,24 kroner inklusive merverdiavgift i året. 

Strøm blir litt billigere, el-avgiften blir redusert med ett øre per kilowattime

Noe billigere skatt. Satsen på alminnelig inntekt for personer går ned fra 23 til 22 prosent i 2019. Selskapsskatten blir også senket ned til 22 prosent.

Regjeringen foreslår også utbetale tips som lønn og legger da også arbeidsgiveravgift og normal-skatt på tips.

Barnetrygden forblir uendret på 970 kroner i måneden.


Saken oppdateres

Annonser
Annonser