Frøya nyheter

19.06.2019 °C m/s
Annonser
Hovedbilde

Dette bør Frøya bruke 103 millioner på

Seks frøyværinger svarer på hva de mener Frøya kommune bør velge å bruke de 103 millionene fra Havbruksfondet på.

Oskar Gårdsrud Paulsrud Oskar Gårdsrud Paulsrud 902 66 958
Annonser

Frøya kommune får svimlende 103 millioner kroner fra Havbruksfondet. Det ble kjent i september. Dette er frie midler som kommunen kan velge å forvalte som de vil.

Politikerne på Frøya skal diskutere hva pengene skal brukes på under budsjettbehandlingene i vinter. Frøya.no tjuvstartet diskusjonen ved å ta spørsmålet ut til folket: 

- Hva mener du at Frøya kommune skal bruke de 103 millionene fra Havbruksfondet til?

Marit Pettersen Marit Pettersen syntes pengene skal brukes til å nedbetale kommunens gjeld


- Hva de skal brukes til? Det er et godt spørsmål forteller Marit Pettersen og fortsetter:

- Det er sinnssykt mye man kan bruke pengene på, men først må vi betale ned noe av gjelda, og resten kan vi sette av til det blir behov for det, sier hun.

- Det vil nok bli behov rund helse- og omsorgsprosjektet etterhvert, avslutter Marit.

Gøril Ervik Og Gunn Marie Bakken Gøril Ervik og Gunn Marie Bakken syntes også at kommunen bør nedbetale noe gjeld, men mener også at svømmehallen og veiene trenger noe opprusting


Gøril Ervik og Gunn Marie Bakken syntes at kommunen skal fokusere på litt forskjellige ting.

- Det trengs nok å bruke litt penger på barn og eldre, også må vi jo betale ned litt gjeld, forteller jentene.

- Svømmehallen har også litt forbedringspotensiale, skyter Gunn Marie inn, og Gøril legger til:

- Også veier, vi trenger bedre veier!

Sturla Arntsen Sturla Arntsen syntes de svake i samfunnet skal prioriteres og ønsker at noe av pengene skal gå til vedlikehold av kommunale boliger


Sturla Arntsen har svært tydelige meninger om hva de 103 millionene bør gå til. Han mener at noe av pengene bør gå til oppussing av kommunale boliger.

- De kommunale boligene trengs å pusses opp, de forfaller, forteller han.

- Fortsetter det sånn som det er nå må de til slutt rives, fortsetter Sturla, og legger til at kommunale lån også er noe pengene bør gå til, nå som kommunen har noe penger.

Han ønsker også at politikerne må få øynene opp for ruspolitikken:

- Rusmisbrukere og tidligere rusmisbrukere trenger en samlingsplass, sier han.

- Det må også jobbes forebyggende så ikke flere havner i det kjøret, fortsetter han, og forteller at han tidligere har slitt med rusproblemer.

I tillegg synes han at eldreomsorgen fortjener en god slump av pengene.Irmelin Kanstad Reppe Irmelin Kanstad Reppe syntes at det trengs å bygges ut brebånd i grendene som ikke har det.- Godt internett i grenda vår, er det første Irmelin Kanstad Reppe sier når Frøya.no stiller spørsmålet om hva Havbrukfond-millionene skal brukes til.

- Ved Stølan og Svellingen er det svært dårlig, sier hun.

- Det er litt for langt unna boligene så det er ikke blitt prioritert, fortsetter Irmelin.

Hun sier også at psykisk helse for barn og unge bør få litt støtte. 

- Det er bra, men det kan alltids bli bedre avslutter hun.


Geir Anders Johansen Geir Anders Johansen syntes veinettet på Frøya trengs en oppgradering


- Pengene bør gå til bedre veier og sykkelvei, forteller Geir Anders Johansen. 

- Det er livsfarlig å gå eller sykle mellom Hammarvika og Sistranda, legger han til.

Han ønsker at kommunen skal bruke pengene på å bygge gang- og sykkelveier og utbedre veiene i kommunen for at hverdagen til innbyggerne skal bli tryggere. 


Annonser
Annonser