Frøya nyheter

26.04.2019 °C m/s
Annonser
Elin Reppe Nav Leder 2016

Derfor har Frøya høyest ledighet i fylket

Frøya har den høyeste ledigheten i Trøndelag med 2,7 prosent helt ledige i kommunen. Nå forklarer NAV-sjef Elin Reppe hvorfor.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Arbeidsledigheten i Trøndelag har aldri vært lavere, men på Frøya er antallet helt ledige økende. Det kom frem i en pressemelding fra NAV Trøndelag på lørdag. 

Kun 1,8 prosent var helt ledige i Trøndelag i oktober. Frøya lå helt øverst i fylket med 2,7 prosent ledige.


- NAV kan ikke løse utfordringen alene

I en kommune der de fleste piler peker oppover er det mange som spør seg hvorfor Frøya har høyest ledighet i fylket? Det kan NAV-sjef på Frøya og Hitra, Elin Reppe, svare på.

Hun mener at bildet er sammensatt:

- Frøya er en kommune med høyt aktivitetsnivå og stort behov for arbeidskraft. Særlig innen
havbruksnæringen og alle næringer som omkranser den. For å fylle opp behovet for arbeidskraft ser man spesielt mot EØS-land, forklarer Reppe.

- Frøya har en stor innvandring som i dag utgjør ca 25 prosent av befolkningen, sier hun.

- Vi har et smalt arbeidsmarked, som i hovedsak er basert på havbruk. De som flytter hit for å jobbe i havbruksnæringen deles gjerne inn i to grupper; de som finner seg kjempegodt til rette og stortrives, og de som ikke gjør det, sier Reppe.

Effekten av en havbrukseventyret og veksten som følger med er en voksende servicenæring, økt boligbygging og generelt økt aktivitet. Dette generer mange jobber på Frøya.

Reppe forteller imidlertid at det likevel ikke er enkelt å skaffe arbeid til alle som faller utenfor.

NAV-kontoret har per dags dato registrert arbeidssøkere fra 15 ulike nasjonaliteter.

Ledighetstallene i Frøya kommune viser at hele 45 av de 76 personene som står helt ledige i Frøya kommune er arbeidsinnvandrere.

- Det er en utfordring NAV ikke kan løse alene, sier Reppe.Språkkurs er viktig

NAV har gjennomført tre lengre arbeidsmarkeds-kurs for minoritetsspråklige som innehar en form for fagkompetanse. Dette var kurs på 40 ukers som bestod av både praksis og teori. 

- Nå kjører vi kortere arbeidsrettede kurs for minoritetsspråklige, men felles for alle er at vi krever norskkunnskaper på et visst nivå, sier Reppe.

- Vi må sammen med næringsliv og kommune motivere og stille krav til at flere deltar på disse kursene. For å lykkes bør norskkursene også knyttes til språkpraksisplasser, mener hun.

- Det er få ufaglærte arbeidsplasser i vårt moderne samfunn. Det kreves minimum fagbrev for å ta inn nye arbeidstakere. Man kommer ingen vei i dag uten å ha en eller annen form for dokumentert kompetanse, sier hun.

- Arbeidsinnvandrerne som står helt ledige har rett til å være her, samt motta dagpenger, så lenge de er reelle og aktive jobbsøkere. Det er fri flyt av arbeidskraft mellom EØS-land, for klarer hun.

- NAV-veilederne har tett oppfølging og veiledningssamtaler med alle som står ledige, men det kan være en utfordring når mange samtaler må gjennomføres med tolk. Ansatte jobber hardt for å bistå alle arbeidssøkere i å finne jobb, men det kreves selvsagt høy egenaktivitet hos arbeidssøkerne, sier hun.

- Brukerporteføljen i NAV-kontoret speiler noe av det samfunnet Frøya er i dag. Vi trenger
arbeidskraft til å fortsette veksten innen havbruksnæringen. Dessverre er det ikke alle som passer inn i denne typen jobb. Dermed ender mange midlertidig opp hos oss, sier Reppe.Har inngått samarbeid med Salmar

Nå har NAV inngått et samarbeid med Frøyas største arbeidsplass. NAV har inngått et samarbeid med Salmar for å rekruttere norske ungdommer inn i bedriften. 

Dette er et felles løft hvor markedsarbeidet på tvers av NAV-kontor i hele Trøndelag bidrar i
rekrutteringsprosessen.

- NAV har allerede bidratt med rekruttering av to grupper med norske ungdommer, et inspirerende og artig arbeid å være med på, sier Reppe.

- I tillegg har vi startet et omfattende samarbeid med å få ned sykefraværet hos flere arbeidsgivere. NAV vil være tilstede i bedriftene. Dette vil også indirekte innvirke på ledighetstall, sier hun.


Skal jobbe tett med ungdommen

Den største delen av de helt ledige er arbeidsinnvandrere. Når det gjelder delvis ledige er tallet langt mer sammensatt. Her finner vi ungdommen.

- Antall ungdom som er helt ledig/delvis ledige på Frøya er mange. Dette er de som dropper ut av videregående skole, har tildels store utfordringer, utenforskap, enslige forsørgere, unge med
deltidsstillinger og tilkallingsavtaler, sier Reppe.

- NAV ser også at det må etableres tettere samarbeid med skolene, dette utfra det økende antall ungdom som kommer til oss, sier hun.

- NAV er i dag inne i samarbeidsteam på videregående skole, men tror det er tjenelig å finne en arena også på ungdomstrinnet. Vi må være i forkant, tenke forebyggende tiltak, være en medspiller i for eksempel yrkesvalg. Hvilken utdanning må jeg ha for å få jobb i øyregionen, dersom det er her jeg vil jobbe?, forklarer Reppe.

Nå har NAV Frøya og Hitra søkt om og fått tildelt tilskuddsmidler fra Fylkesmannen. Midlene skal brukes til å etablere to stillinger som jobbspesialister som skal jobbe tett med ungdommen. Dette vil gi oss handlingsrom til gode individuelle løp over tid.

- Vi skal motivere ungdom ut i arbeid eller tilbake til skolebenken, sier hun. 


Annonser
Annonser