Frøya nyheter

27.05.2020 °C m/s
Annonser
Politiet 112 Illustrasjonsfoto: Petter Vidar Vågsvær

Dømmes til fengsel etter kjøring i 146 km/t

En ung mann må i fengsel etter å ha blitt målt til 146 kilometer i timen i en 80-sone.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

En ung mann, bosatt på Frøya, dømmes til fengsel i 21 dager etter alt for høy hastighet på E6 i Trondheim. Den kraftige fartsoverskridelsen skal ha skjedd våren 2020.

Mannen ble stoppet av politiet da han suste avgårde i en hastighet på 146 kilometer i timen, på en strekning der fartsgrensen var på 80 kilometer i timen.

Fosen Tingrett dømte derfor mannen til tap av føreretten i 16 måneder og fengsling i 21 dager.

Siktede avga en uforbeholden tilståelse.


Langt over grensen

Årsaken til at straffen ble satt til 21 dager er at siktede holdt en hastighet på hele 146 kilometer i timen i en 80-sone.

Grensen mellom betinget og ubetinget fengsel ved hastighetsoverskridelser i 80-sonen ligger på 130 kilometer i timen.

Retten påpeker at høyesterett har gitt uttrykk for at samfunnsstraff kan anvendes i stedet for ubetinget fengsel ved hastigheter mellom 130 km/t til og med 135 km/t.

I denne saken var siktedes hastighet langt over denne grensen. Derfor skal det etter klar rettspraksis reageres med ubetinget fengsel.Kort tid som sjåfør

Den unge mannen hadde kun hatt førerrett i halvannen måned. Det virket i skjerpende retning. Retten påpekte at unge bilførere og høy fart er et stort samfunnsproblem, og at skadepotensialet er stort ved slike hastigheter - ikke minst når det er snakk om uerfarne sjåfører.

I formildende retning la retten vekt på at siktede ga en uforbeholden tilståelse og at han erkjente det straffbare forholdet fra første stund.

Uten tilståelse ville straffen ligget på fengsel i 28 dager. Med tilståelse settes straffen til 21 dager i fengsel.

Siktede mister også førerretten i 16 måneder. Han må også ta ny førerprøve for å kunne kjøre igjen.

Domfelte erklærte at han tok betenkningstid.Annonser
Annonser