Frøya nyheter

20.10.2018 °C m/s
Annonser
Astri-Reppe-Kystmarked-Frøya

-Brett opp ermene, og øk elevtallet

Astri Reppe mener at Guri Kunna vgs. har alt å vinne på å beholde studiespesialisering både på Frøya og Hitra. Hun mener at dette er en utfordring som heller må besvares med å øke elevtallet ved begge skolene.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Av Astri Reppe: 

I nær fremtid, altså i disse dager blir skjebnen til Guri Kunnas studiespesialiseringstilbud avgjort.

Frøya videregående skole og Hitra videregående skole ble for en tid tilbake slått sammen, og i dag har vi en flott skole som heter Guri Kunna videregående skole.

Forleden var jeg på folkemøte der det ble presentert seks  ulike modeller for fremtidens Guri Kunna. Og i dette ligger det også et forslag om at undervisning i studiespesialiseringsfag kun skal være på Frøya, eller kun på Hitra.


Vil miste elever

Det vil altså si at den ene av de to stedene mister denne undervisninga. Det er et stort tap, uansett om bare Frøya får tilbudet eller bare Hitra får tilbudet. Dette vil gripe kraftig inn elevenes hverdag, og det er nå signaler på at flere tenker å flytte fra både Hitra og Frøya og gå skole i andre kommuner, hvis dette forslaget blir en realitet.

Det betyr altså at vi mister elever som vi gjerne skulle hatt her ute i vår region.Går i feil retning

Dette er en situasjon ingen ønsker. På folkemøtet kom argumentet om at vi har for lite elevgrunnlag her ute opp, som en grunn til å legge ned tilbudet på den ene eller andre plassen. 

Dette må heller bli en utfordring og en mulighet til ekstra innsats til å øke elevtallet ved begge skolene. 

Det har vært lite elevgrunnlag før, da har folk brettet opp skjorteermene og gjort noe med det - og de har lyktes! Er det et tidspunkt for å kjempe for å øke elevgrunnlaget ( på begge plassene ), så må det være nå. Det vil være å gå i feil retning, hvis denne utfordringen ikke blir tatt!Lytt til ungdommene og næringslivet

Jeg merket meg at næringslivsaktører her ute virkelig ønsker et uavbrutt utdanningsløp på begge stedene, aktører som har lagt til rette for utdannelse "fra barnehage til universitet". De bør lyttes til....ungdommene bør lyttes til.....

Fra regjeringas hold ble det tidlig på 2000 - tallet bestemt at Midt-Norge skal utvikles med hensyn til marin sektor og forsvar. Havbruk og oppdrett skal økes med hele seks ganger innen 2050! 

Det betyr store omveltninger og stort press på to små øykommuner. Da skulle det bare mangle at vi ikke skal kunne tilby studiespesialiseringsfag på begge øyene. 

Alt annet vil være svært uheldig, ja jeg vil nesten si uforsvarlig. Ungdommer fra Hitra og Frøya, og ungdommer fra resten av landet, må ønskes velkommen til studieretningsfag på begge skolene. 


Vær raus

Så kjære Espen og alle de andre dette måtte gjelde - VÆR RAUS.
La ingen gå tapende ut av denne " striden" , ingen er tjent med det. Alle har alt å vinne med å beholde tilbudet ved begge skolene. 
 

Annonser
Annonser