Frøya nyheter

20.07.2019 °C m/s
Annonser
Røyk Inntian

Brannvesenet oppfordrer folk til forsiktighet

Mange reagerte på mengder med røyk fra Inntian søndag ettermiddag. Den kom fra kontrollert lyngbrenning. Nå oppfordrer brannvesenet folk til forsiktighet.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Mange reagerte på røykdannelsen som oppsto på Inntian søndag ettermiddag. Det var kontrollert lyngbrenning som foregikk på et beiteområde ute på øya. Det skjedde med brannvesenets tillatelse.

Fra i dag, 15. april, er imidlertid all bålbrenning i eller i nærheten av skog og mark forbudt – uten brannvesenets tillatelse.

- Vi oppfordrer folk til forsiktighet. Et lite bål kommer utrolig raskt ut av kontroll, sier Johan Pettersen, varabrannsjef i Frøya kommune.


Brannsjefen må gi tillatelse

Tørke medfører betydelig økt fare for brann i skog og annen utmark. Derfor er det et generelt forbud mot bruk av åpen ild i hele landet i sommerhalvåret; i skogen, på fjellet, på stranden og ved naturområder som ikke er innmark.

Bålbrenning, gras- eller lyngsviing og lignende må ikke foretas til slike tider, på slike steder og under forhold slik at ilden lett kan spre seg, med mindre det er sørget for betryggende tiltak for å hindre spredning.

- Lever hageavfall på godkjent avfallsmottak som Hamos i stedet for å brenne det i hagen, oppfordrer Pettersen.

Det er lov til å tenne bål eller grille der det er opplagt at det ikke kan starte en større brann.

- Man kan tenne bål langt nede i fjæra, langt unna brennbart terreng. Men da bør man ta hensyn til røykretning i forhold til naboer og selvsagt sørge for å slukke bålet før det forlates, sier han.

- Totalforbud vurderes fortløpende hele året med tanke på vind og tørre perioder, opplyser Pettersen.


Engangsgrill er en versting

Brannvesenet kan gi tillatelse til bålbrenning i den generelle forbudsperioden. Da vurderer de hvert enkelt tilfelle og ser an risikoen. Det opplyser Frøya kommune.

- Ta kontakt med brannvesenet på vakttelefonen 480 53 146. Da kan man få tillatelse, opplyser kommunen.

- Vær svært forsiktig ved bruk av engangsgrill, slike er ofte årsak til gress og lyngbranner. Plasser engangsgrillen på ikke brennbart underlag. Slokk engangsgrillen helt med vann etter bruk!


Forutsetninger for å få tillatelse er blant annet:

  • Tillatelse skal være innhentet av grunneier.
  • All bålbrenning skjer på eget ansvar, tillatelse fritar ikke fra ansvar, vurder risiko og nødvendig slukke/beredskapsutstyr tilgjengelig.
  • Det er ikke tillatt å brenne plast, olje, andre petroleumsprodukter eller kjemikalier.
  • Det skal være tilstrekkelig med slokkeutstyr tilgjengelig.
  • Brenningen må ikke påføre naturen skade.
  • Brenningen må utføres på forsvarlig vis og ikke volde ubehag for naboer eller andre personer
  • Vær og vindforhold må vurderes - er dette forsvarlig?
  • Det må sørges for nødvendig etterslokking og bålet må uansett slokkes før det blir mørkt, bål forlates ikke under noen omstendigheter før det er slukket.
  • Ansvarlig skal ha tilgjengelig telefon/mobiltelefon. Brannvesenet skal ha fått oppgitt dette telefonnummeret. Telefonen skal også kunne benyttes til varsling av brannvesenet


Annonser
Annonser