Frøya nyheter

01.06.2020 °C m/s
Annonser
Eskil Sandvik Sv Vindmøller Vindpark

–Borestøv kan utrydde ørretstamme

Eskil Sandvik i Frøya SV advarer om at borstøv og slam fra anleggsvirksomheten i Nessadalen kan utrydde ørretstammen som lever i Ekstudalsvatnet.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

Eskil Sandvik advarer Frøya kommune og NVE om faretruende forhold i forbindelse med vindkraftutbyggingen i Nessadalen.

Det skjer som et følge at et tips Sandvik mottok fra hjortejegere. De varslet om at Ektudalsvatnet, og bekken som renner ut av vannet, har blitt helt grått.

- På lørdag fikk jeg med meg en biolog for å se på dette, for å sjekke ut hva det var. Da vi kom dit viste det seg at vannet er meget forurenset av borstøv og slam som renner inn i vannet fra den omliggende anleggsvirksomheten. Vi så også at en god del av dette borstøvet har lagt seg som slam på bunnen av dette vannet, skriver Sandvik i sitt brev.


Artikkelen fortsetter under bildene av vannet:

- Haster å innføre tiltak

Biologen mener at dette er svært farlig for fisken som lever i Ektudalsvatnet.

- Biologen sier at dette, på denne tiden av året, er særdeles farlig for fisken og ikke minst rogn som blir gytt i vannet og vassdraget som renner ut i nord/vest. Biologen sier denne typen forurensning i verste fall kan komme til å utrydde den sunne ørretstammen som lever i dette vassdraget, skriver Sandvik i brevet.

- Vi håper at rette forurensningsmyndighet tar tak i denne saken så fort som mulig, da dette området er et særdeles godt og sunt ørretvassdarag. Dette haster hvis det skal innføres tiltak for å begrense skadeomfanget, mener han.NVE og utbygger vil følge opp saken

Miljøkonsulent i Frøya kommune, Øyvor Helstad, svarer at Frøya kommune ikke er forurensningsmyndighet i området til vindkraftverket.

- NVE vil kontakte utbygger og følge opp saken, svarer Helstad.

- Vi ble kjent med Sandviks observasjon og melding til NVE i går kveld, og har nå i formiddag sendt ut folk for å undersøke de faktiske forhold nærmere, sier Stig Tore Laugen, konserndirektør kommunikasjon og samfunnsansvar i Trønderenergi.
Annonser
Annonser