°C
Annonser
Språkkafe Frøya Bibliotek 2021 2

– Bli med på språkkafé

Bli bedre i norsk, samtidig som du får nye venner. Det er målet med språkkafeen på biblioteket. Monika Kopaczek-Styczen håper på fullt hus i helgen.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

- Det er en møteplass, hvor du kan bli bedre i norsk og få deg nye venner, sier biblioteksjef Monika Kopaczek-Styczen i Frøya bibliotek.

På lørdag er det klart for ny språkkafé på biblioteket.

- Det er ikke et språkkurs. Gjennom å snakke sammen og bli kjent, får man øvd på språket. Det gjør at man blir bedre i norsk, forklarer Monika.


- Alle er velkommen

Språkkurs er et integreringsarrangement for innflyttere fra alle land - også Norge.

- Alle er velkommen til å bli med på språkkurs. Det er fint når vi får samlet folk fra mange ulike land, sier Monika.

I høst har det vært deltakere fra Nederland, Slovakia, Russland, Litauen, Sudan og Polen.

Det har ikke vært med noen norskspråklige nordmenn som hjelper til med samtalene i høst. De er til stor hjelp, forteller Monika.

- Vi håper at det dukker opp noen på lørdag, smiler hun.
Sosial og trygg møteplass

På språkkurset snakker de om ulike tema, stiller spørsmål og bruker bilder. I tillegg er det åpent for hverdagslig prat.

- Målet er å skape en fin møteplass der man kan være sosial og bruke det norske språket i trygge rammer, sier biblioteksjef Monika.

Språkkafeen varer fra klokken 14:00 til 15:00 på lørdag.

- Vi gleder oss til språkkafé i helgen!

- Du er velkommen - uansett for mye eller lite norsk du kan, avslutter hun.


Annonser
Annonser