Frøya nyheter

20.10.2018 °C m/s
Annonser
Børge Pedersen Og Ola Flyum

Ber politikerne støtte kultur på Sula

Stiftelsen Sula fyr klager på vedtaket om å kutte den kommunale støtten til kunstnerprosjektet "Artists in residency".  Trekker kommunen seg ut, kollapser hele prosjektet, sier Ola Flyum (bildet th).

Tore På Sporet Tore Strømøy Redaktør Tore Strømøy
Annonser

 

Artists in recidency på Sula fyr er en ordning der kunstnere fra hele verden får komme og bo på Sula for å jobbe. 

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Sula fyr, Frøya kommune, Sør Trøndelag fylkeskommune og det internasjonale kunstnernettverket på Lademoen. 

Men nå har politikerne på Frøya bestemt at kommunen ikke ønsker å være med og støtte dette prosjketet lenger. 

Det reagerer Stiftelsen stekt på og har nå levert en klage på vedtaket.

 


Veldig viktig for Sula

Ola Flyum legger ikke skjul på at han ble veldig skuffet over vedtaket, og håper at de vil vinne fram med en klage.

-For Stiftelsen Sula Fyr er dette svært viktig både økonomisk, men spesielt viktig som en merkevare for Sula, sier Flyum. 

Det er dessuten det eneste Sula-spesifikke kulturstøtten fra Frøya kommune   som formannskapet ønsker å fjerne

For Frøya sådan burde dette være viktig da Sula AIR er en attraktiv og sjelden ordning som spesielt er viktig i markedsføringen av kultur og reiseliv, mener han.


 

 Dårlig saksbehandling

Stiftelsen Sula fyr mener saksbehandlingen i formannskapet var både mangelfull og ad hoc preget, og at formannskapet rett og slett ikke hadde fått alle opplysninger om saken i de originale sakspapirene.

Men like viktig for oss er å påpeke at inntektssiden i dette prosjektet ikke blir belyst, sier Flyum.

At dette er en samarbeidsprosjekt mellom kommune, fylke og det internasjonale kunstnernettverket på Lademoen har ført til betydelig internasjonal oppmerksomhet og reklame for Frøyas kulturliv, historie og landskap. 

Om kommunen trekker seg ut, kollapser hele prosjektet, sier Flyum.

 


 Sparer bare 50.000

I klagen som nå ligger på kommunens bord, har Stiftelsen også skissert en rekke forbedringer av kunstnerordningen på Sula, som man håper skal vise politikerne at dette er noe å satse på likevel.

Årsaken til at klagen ennå ikke har vært til behandling er at kommunen ikke har visst hvem som skulle behandle klagen. 

Men nå har kultursjef Marit Norborg fortalt at klagen legges fram for formannskapet i november.

-Er det virkelig så om å gjøre å spare 50.000 kroner og dermed kutte den eneste kommunale kulturstøtten til Sula, spør Ola Flyum i Stiftelsen Sula fyr. 

Nå håper han politikerne snur, med bedre informasjon om prosjektet.

Annonser
Annonser