Frøya nyheter

26.04.2019 °C m/s
Annonser
Stølan Sverre Oskvold Alv Inge Antonsen Ulf Karlsen Hallvard Oksvold

Ber om bedre nett på Stølan

Beboerne på Stølan mener at den ustabile nettilgangen i grenda gjør at unge kan falle utenfor skolen og voksne utenfor jobben. Nå ber de politikerne behandle grendene likt og støtte utbygging av fiber i grenda.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

På bildet: Sverre Oksvold, Alv Inge Antonsen, Ulf Karlsen og Hallvard Oksvold.


- Vi må henge med på digitaliseringen. Hvis ikke faller vi utenfor dagens samfunn. Her bor vi jo i Steinalderen, sier Sverre Oksvold. 

Beboerne på Stølan opplever store problemer med internettilgangen i grenda. De føler ikke at de kan stole på nettet. Det faller ofte ut. Enten mangler de nett, eller så er nettet så tregt at de sliter med å laste opp artikler på VG.no. Dette er et problem som blir svært utfordrende i en moderne hverdag. 

Nå ber de politikerne på Frøya bruke deler av de 103 Havbruksfond-millionene til å bygge ut fiber på Stølan.

- Det legges fiber helt frem til Hellesvikan. Det er ikke lange stykket bort hit. Hvorfor blir ikke det gjort?, spør Oksvold.
Skryter av Søreng

Frøya.nos journalist får selv merke internettproblemene på Stølan, da det ikke er mulig å få god nok nettilgang til å betale for en kopp kaffe via applikasjonen Vipps.

- Der ser du hvordan vi har det, sier mennene som sitter rundt bordet.

De føler at grenda deres blir oversett. 

- Visjonen til Arbeiderpartiet er at "Alle skal med". Det merker ikke vi på Stølan noe til, sier Sverre Oksvold.

- All ære til Frps Aleksander Søreng som fronter rettferdig behandling av grendene, sier han.

Oksvold referer til Sørengs reaksjon da Frøya kommune sa ja til å bli med på et spleiselag for å få til fiber på Nordskaget/Kverva. 

- Jeg er helt enig i det Søreng sier. Det handler ikke om at man er negativ til at de bygger ut fiber på Nordskaget. Det handler om at alle grendene må behandles likt. Ikke alle har en rik onkel i grenda si, sier han.


LES OGSÅ: -Grendene blir forskjellsbehandletMå ta steget inn i fremtiden

Det de ønsker er at Frøya kommune bruker deler av de 103 millioner kronene de har fått fra Havbruksfondet til fiberutbygging i grendene.

- Det er mange i grenda vår som jobber innen oppdrettsnæringen. Fortjener ikke de å få noen penger i retur?, spør Sverre.

- Geografisk ligger Svellingen, Vikan og Stølan perfekt til for videre utbygging ut til øyrekka. Når folkehøgskolen skal bygges på Mausund blir det nødvendig med fiber der ute også, sier han.

- Det er på tide å ta steget inn i fremtiden. Det er 50 år siden kommunen bygde ut telefonledningene. Det er ikke rart de er utdatert i dag, sier Oksvold. 

- Vi håper at de andre partiene følger Sørengs tankegang om å likestille grendene og sørge for at hele Frøya følger utviklingen i resten av landet, sier han.- Fiber er den eneste gode løsningen

Sverre har satt seg godt inn i nettmulighetene i grenda. Han har snakket med Telenor, men har forståelse for at de er en kommersiell aktør og at grenda deres ikke er stor nok for en økonomisk lønnsom utbygging for firmaet. 

Derfor vet han at kommune og fylkeskommune må bidra dersom grenda deres skal få muligheten til å få god nettilgang.

- Kobberkabelen, telefonledningen, er aldeles sprengt. Der har ikke leverandøren mer å gå på, sier Oksvold.

- Breiband.no har nådd sin begrensning på grunn av det fysiske utstyret. De klarer ikke å levere mer. Da må de oppgradere senderne sine, sier han.

- I tillegg har Telenors 4G + sine begrensninger, sier Oksvold.

- Vi må kjøpe pakker der man betaler etter hvor mye man bruker, ikke sant? Jeg kjøpte den største pakken, men da barnebarna kom på besøk forsvant den ganske raskt. Det holder ikke til dagens internettbruk, sier Ulf Karlsen.

- Den mest fremtidsrettede løsningen er å bygge ut fiber frem til døra. Det er den eneste gode løsningen, sier Alv Inge Antonsen.
- Faller utfor både i skolen og på jobben

De er bekymret for fraflytting i grenda ettersom de faller mer og mer utenfor gjennom dårlige kommunikasjonsmuligheter. 

- Jeg har hatt møter med kommunen. Deres misjon er å sørge for nett til kommunale bygg. Det er forståelig, sier Sverre, før han fortsetter:

- Men hva med barn og unge som har lekser som må gjøres via nettet? Eller voksne som er pålagt online kurs gjennom jobb? Verden i dag er på internett, sier han.

- Man kan falle utfor både i skolen og på jobben uten nett, sier Oksvold.

Mennene rundt nikker. 

- Vi har vaktordning på jobb der det krever at man er tilgjengelig på nett. Det gjør det svært vanskelig for meg, sier Alv Inge Antonsen. 

- Budskapet vårt er at kommunen må sette av midler til å få nett ut i grenda vår. Det er ikke noe i veien med dugnadsånden her, vi vil gjerne bidra, men vi trenger kommunens hjelp, sier Sverre. 


Annonser
Annonser