Frøya nyheter

26.11.2020 °C m/s
Annonser
Espen Arntsberg Guri Kunna Videregående Skole Asle Rønning Måsøval Espen Arntsberg, rektor ved Guri Kunna videregående skole, og Asle Rønning, administrerende direktør i Masøval gjør en koronahilsen for å gratulere hverandre med avtalen.

Avtale med Måsøval sikrer skolen 100 millioner

Rektor Espen Arntsberg jubler over at undervisningskonsesjonen til Guri Kunna videregående skole blir forlenget med ti nye år. Måsøval fiskeoppdrett skal ta over driften.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

I snart ti år har Guri Kunna videregående skole hatt tillatelse og konsesjon til å drive lakseoppdrett som en del av undervisningen.

Avtalen går ut i 2021, men nå har skolen fått en ny tillatelse. Neste år er det Måsøval fiskeoppdrett som blir ny driftspartner.

- Vi er veldig fornøyd med å inngå avtale med Måsøval, sier rektor Espen Arntsberg ved Guri Kunna videregående skole.

I løpet av ti år vil avtalen bety over 100 millioner kroner i inntekter for skolen.

- Dette er en kjempegod og viktig avtale for oss. Det gir oss et utrolig godt grunnlag for å styrke utdanningstilbudet vi tilbyr opp mot akvakultur og havbruksnæringen, sier Arntsberg.Strakk seg langt for å vinne konkurransen

I 2021 er det ti år siden daværende Frøya vgs. forhandlet seg frem til en avtale som skulle vise seg å bli en gullgruve for skolen.

Gjennom undervisningskonsesjonen på laks får skolen produsere inntil 780 tonn fisk i året, slik at elever skal få undervisning innen ekte oppdrett. I tillegg tjener skolen mange millioner på avtalen årlig.

Salmar, Lerøy og Mowi (Marine Harvest) var med på å inngå avtale med fylkeskommunen for ti år siden. De har hatt ansvaret for å drifte konsesjonen i hver sin periode. Lerøy er nå inne i siste fase.

Fra 2021 er det Måsøval Fiskeoppdrett som overtar avtalen, etter å ha vunnet Trøndelag fylkeskommunes konkurranse. De var villige til å strekke seg lengst i avtalen.

- Vi strakk oss rimelig langt, fordi vi synes at det er meningsfullt å bidra økonomisk til satsing på utdanning for fremtiden, sier Asle Rønning, administrerende direktør i Måsøval fiskeoppdrett.

- Havbruksnæringen utvikler seg i et enormt høyt tempo som krever mye av alle ansatte. Endringskompetanse og evnen til å lære er veldig viktig. Det er meningsfullt for oss å kunne bidra til at skolen får større handlingsrom, sier Rønning.Guri Kunna videregående skole ligger tett på næringen i Blått kompetansesenter og gjennom enkel tilgang til lokasjoner og bedrifter.


Garantert 10 millioner i året

Utdanningskonsesjonen går ut på at oppdrettsselskapet leier og drifter konsesjonen for skolen. I den forrige avtalen har de selskapene betalt fast leie på to millioner kroner i året, og en variabel leie dersom inntektene ble større.

Det har betydd varierende inntekter fra to til elleville 23 millioner kroner. I den nye avtalen er dette endret.

- Avtalen er satt til 10,1 millioner kroner årlig som indeksreguleres, sier Arntsberg.

- For oss var det et tydelig mål å få til en stabil og forutsigbar inntektskilde slik at vi kan legge opp satsingen på en best mulig måte, sier rektoren ved Guri Kunna videregående skole.

- I løpet av ti år vil dette bety over 100 millioner kroner i ekstra inntekter til skolen. Det er svært verdifullt, fordi det gir oss handlingsrom til å skape merverdi for havbruksnæringen, sier Arntsberg.


Pengene skal gi næringen gode fremtidige ansatte

Skolen skal fortsette å bruke pengene fra konsesjonen til å styrke akvakulturutdanningen ved skolen.

- Pengene brukes blant annet til å sikre elevene god praktisk opplæring. Både gjennom å øke lærer dekningen når de er ute i felten, ha en god båtpark, ha minibusser som gjør at anleggene ikke er langt unna, eller gjennom konferanser og undervisning som stimulerer til videre utdanning innen havbruk, forteller Arntsberg.

- Vi har en ressurs som jobber med utvikling av bachelorutdanninger og fagskoleutdanninger som næringen etterlyser. Vi bidrar til at aktører møtes og jobber med rekruttering gjennom Brohode og andre arrangementer, sier han.

- Vi har retningslinjer å forholde oss til, men skolen har stor frihet til å velge hvordan pengene skal brukes, sier Arntsberg.

- Vi gjør det vi kan for å gi næringen gode fremtidig ansatte, sier han.


FOTO: ArkivfotoEt samspill med den blå næringen

I den nye avtalen er Måsøval fiskeoppdrett den eneste bedriften som skal drifte konsesjonen de neste ti årene.

Det betyr ikke at Guri Kunna videregående avslutter samarbeidet med de andre bedriftene som har vært involvert i den forrige utviklingskonsesjonen.

- Det er nedfelt i avtalen at vi skal diskutere tillatelsen i samspill med alle bedriftene. Alle skal være med på å prioritere hvilke satsingsområder pengene skal gå til, sier Arntsberg.

- Det er en fin arena å møte skolen på for å sikre at det gjennomføres et systematisk og godt arbeid for å løfte kompetansen der det trengs, sier Rønning.


Annonser
Annonser