Frøya nyheter

20.10.2018 °C m/s
Annonser
Sondre Bakke Jomar Finseth Teknisk Frøya Kommune

Arbeidsinnvandrere bor i farlige boliger

Mangelen på et sted å bo gjør at mange arbeidsinnvandrere på Frøya tar til takke med ikke-godkjente boliger med feil og mangler, som kan være farlig å bo i. Sondre Bakke og Jomar Finseth i Frøya kommune tar meldingene på alvor.

Lena Lena Jørgensen +47 976 98 465
Annonser

- Formelt sett så vet vi ikke så mye ennå. Vi er nødt til å foreta tilsyn og kontroll for å få oversikt over omfanget og se hva det dreier seg om, sier Sondre Bakke, avdelingsleder for forvaltning i Frøya kommune.

- Men vi får meldinger. Og vi synes det er et kjempeproblem dersom folk ikke bor sikkert eller som bor under stor risiko i Frøya kommune. Sånn skal det ikke være, sier Jomar Finseth, teknisk sjef i Frøya kommune.


- Folk skal ha et trygt sted å bo

Finseth tok opp problemet før jul, i et møte med formannskapet. Da var han tydelig på at sakene i all hovedsak gjelder arbeidsinnvandrere på Frøya. Det er mange som flytter til Frøya fordi de har fått seg jobb, og finner seg en plass å bo etter at de har kommet hit. 

Det finnes ikke veldig mange utleieboliger, og dermed så tar de til takke med det de finner. Der er det ikke alltid alt er på stell. Av og til kan folk bo i bygg som ikke er godkjente, og i verste fall kan det være farlig å bo der.

Verken kommunen eller arbeidsgiverne har noe formelt ansvar for å skaffe tilflytterne bolig, men Finseth og Bakke forteller at kommunen ser det som deres ansvar å sørge for at folk bor trygt på Frøya:

- Kommunen har en rolle som samfunnsbygger, og inni der ligger også ansvaret om å sørge for at folk har et trygt sted å bo. Det tar vi på alvor, sier Bakke.



Ulovlige ombygginger og for mange leietakere

Noen av meldingene som har kommet inn har handlet om at det står 10-15 biler utenfor en boenhet til enhver tid. Det kan tyde på at det er mange flere som bor i huset enn det som er lov.

-Det er selvsagt ikke sikkert at alle bor der. Kanskje er det bare et oppholdssted for mange. Men det er klart at det er et av de tilfellene som krever tilsyn og kontroll. Mange mennesker i ett hus kan øke brannfaren, sier Finseth. 

Kommunen har to områder de følger opp; plan- og bygningsloven og brann og sikkerhet. 

-Vi har også fått meldinger om en bolig som er delt opp i flere boenheter enn den er godkjent til. Enkelte har kanskje gjort ulovlige ombygginger uten at de nødvendigvis tilfredsstiller de tekniske kravene, sier Finseth.

-Vi har en plikt til å forfølge både store og små ulovligheter. Vi må gjennomgå tilsyn og kontroll for å se omfanget av avvikene. Kanskje viser det seg at det er bagatellmessige avvik, eller at alt er i skjønneste orden også, sier Bakke. 

-Vår jobb er også å koble inn de riktige sektormyndighetene som kan ta seg av problemet dersom vi oppdager det. I de mest alvorlige tilfellene vil det være snakk om politiet. Men nå snakker jeg generelt, ikke om et tilfelle på Frøya, presiserer han. 



-Kan føles som en stor inngripen

Teknisk avdeling i Frøya kommune jobber nå med en strategi for hvordan de skal håndtere ulovlighetssaker og hvordan de skal foreta prioriteringer i sakene.

-Vi legger opp et løp for å følge opp ulovlighetssakene. Vi har politikere som tar dette på alvor, så vi håper å finne finansiering til å tilsette en byggesaksbehandler som vil ha det som oppgave å drive med tilsyn, kontroll og ulovlighetsoppfølging, sier Finseth.

En slik stilling har kommunen hatt frem til i november i 2017, men nå står de uten en saksbehandler for ulovlighetssaker.  Der ønsker de å få inn en ny person så snart som mulig, slik at man kan jobbe videre med behandlingen av varslene.

-Slike saker har blitt håndtert tidligere også. Men det har vært mer sporadisk. Nå vil vi gjøre det mer systematisk, sier Bakke. 

-Det at kommunen kommer inn og følger opp en ulovlighetssak kan føles som en stor inngripen overfor innbyggeren. Det er noe av det mest alvorlige vi som kommune kan gjøre, sier han.

- Så da er det viktig at den som utfører dette opptrer ansvarlig, og at den har et apparat og et system rundt seg som gjør at slike situasjoner blir håndtert på en best mulig måte, sier Bakke.



-Vi er ikke ute etter å ta folk

Etter at kommunen har fått laget et system for håndtering av saker kommer det etter hvert til å bli gjennomført mer tilsyn og kontroll i utleieboliger.

-Da er det viktig at folk forstår at vi ikke er ute etter å ta folk. Det eneste vi vil er å sikre at folk på Frøya bor sikkert, sier Finseth. 

-Når kommunen utfører tilsyn og kontroll så kan alt være i skjønneste orden også. Det er ikke nødvendigvis slik at man kun drar ut på ulovlighetsmeldinger. Det kan være noen som skal ha ting sjekket ut også, sier Bakke. 



Annonser
Annonser